NASZE ZESPOŁY 

Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK

dr Lidia D. Czarkowska

lidia@kozminski.edu.pl

   

p.o. Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK


mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

agnieszkazawadzka@kozminski.edu.pl

tel. +48 668 156 731

   

Zespół Naukowo-Badawczy 

CELE:

1. Przygotowywanie i prowadzenie programów badawczych nad wdrażaniem i funkcjonowaniem coachingu w organizacjach.

2. Kooperacja z innymi ośrodkami akademickimi na świecie nad projektami naukowo-badawczymi w zakresie implementacji coachingu w organizacjach i instytucjach.

3. Publikacja prac naukowych w obszarze coachingu.

4. Publikacja naukowego, punktowanego rocznika coachingowego - Coaching Review.

5. Organizacja dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych dotyczących Coachingu:

 • IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako narzędzie systemowej zmiany" odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2018 roku – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 • VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji" odbędzie się w dniach 17-19 marca 2017 roku
 • VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako konstruktywny dialog" odbyła się w dniach 03-05 czerwca 2016 roku
 • VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości" odbyła się w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku
 • V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching transformacyjny jako droga do synergii" odbyła się w dniach 23-25 marca 2014 roku
 • IV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata" odbyła się w dniach 24-26 lutego 2013 roku
 • III Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu" odbyła się w dniach 5-7 lutego 2012 roku
 • II Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako katalizator rozwoju organizacji" odbyła się w dniach 23-25 stycznia 2011 roku
 • I Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału" odbyła się w dniach 17-19 stycznia 2010 roku

6. Organizacja cyklów seminariów coachingowych pod hasłem „Praktycy-Praktykom”

IV cykl

 • Coaching relacji – 9 luty 2018
 • Coaching a terapia – 16 marca 2018

III cykl

 • Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu – 8 grudnia 2015

II cykl 2013-2014

 • Narzędzia w coachingu - 7 listopada 2013 roku
 • Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach - 3 grudnia 2013 roku
 • Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan - 13 maja 2014 roku
 • Obszary zastosowań - innowacyjność, kreatywność i coaching - 17 czerwca 2014 roku

I cykl 2012-2013

 • Narzędzia w coachingu - 9 października 2012 roku
 • Coaching - zdrowie i dobrostan - 19 listopada 2012 roku
 • Czynniki sukcesu coachingu w organizacjach - 11 grudnia 2012 roku
 • Innowacyjność, kreatywność i coaching - 19 marca 2013 roku
 • Psychologia pozytywna w coachingu - 23 kwietnia 2013 roku
 • Obszary zastosowań - coaching międzykulturowy - 4 czerwca 2013 roku

Pracownicy etatowi: 

dr Lidia D. Czarkowska - Dyrektor Centrum Coachingu

Psycholog, Socjolog i Pedagog; Wykładowca, Trener i Coach. Absolwentka Instytutu Psychologii UJ (magisterium), Instytutu Socjologii UW (magisterium, doktorat) oraz Studium Pedagogicznego UJ (uprawnienia w zakresie alternatywnych metod nauczania).

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Coachingu , Kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”.

Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, w tym MBA z przedmiotów: Psychologia Zachowań Organizacyjnych, Socjologia Organizacji, Komunikacja Interpersonalna i Organizacyjna, Psychologiczne Podstawy Uczenia się i Rozwoju oraz Antropologia Społeczna, Mikrostruktury Społeczne, Metodologia Nauk Społecznych i Techniki Badań Społecznych. Posiada szeroką, popartą długoletnim doświadczeniem wiedzę z zakresu socjologii organizacji i psychologii zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Pracuje jako coach i trener zarówno z menedżerami jak i z całymi zespołami.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii współczesności, jakościowych badań kultur organizacyjnych oraz aksjologii i procesów zmiany kulturowej. Jej pasją jest coaching.

MONOGRAFIE: 

 • Czarkowska L.D. (red.) (2014) Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, Warszawa: Poltext ISBN:9788375613063
 • Czarkowska L.D. (red.) (2013) Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, Warszawa: Poltext ISBN:9788375612332
 • Czarkowska L.D. (red.) (2012) Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Warszawa: Poltext ISBN:9788375611984
 • Czarkowska L.D. (red.) (2011) Coaching: Katalizator rozwoju organizacji, Warszawa: Wydawnictwo New Dawn ISBN: 9788392809890
 • Czarkowska L.D. (red.) (2010) Coaching as a Method of Developing Human Potential, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Czarkowska L.D. (2010) Nowy Profesjonalizm. Kultura profesjonalna informatyków – antropologia organizacji, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Czarkowska L.D. (1999) Antropologia Ekonomiczna. Elementy Teorii, Warszawa: wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

REDAKCJA CZASPOISM NAUKOWYCH:

 • Czarkowska L.D. (red.) od 2010 do 2015 Coaching Review. Teorie, badania, praktyka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN: 9788376441061

ARTKUŁY: 

 • Czarkowska L.D. (2011) Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji w: Coaching: Katalizator rozwoju organizacji, Warszawa: Wydawnictwo New Dawn ISBN: 9788392809890
 • Czarkowska L.D. (2010) Coaching par w świetle psychologii miłości” w: K.Ramirez-Cyzio (red.) Life Coaching – relacje w równowadze; Warszawa: Wyd. New Dawn; str.71-84 ISBN: 9788392809883
 • Czarkowska L.D. (2010) Professionalism and process of professionalization in coaching w: Coaching as a Method of Developing Human Potential, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, str. 27-42 ISBN: 9788361408307
 • Czarkowska L.D. (2008) Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich w monografii: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją Witkowski S.A., Listwan T.(red.) Warszawa: wyd. Difin
 • Czarkowska L.D. (2007) Jak się dogadać z informatykiem? Stereotypy a rzeczywistość WSPiZ, Master of Business Administration, nr 6(87), rok 2007
 • Czarkowska L.D. (2006) Nowa profesja: informatycy Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Problemy Zarządzania, nr 1 (11), rok 2006, str. 177-193
 • Czarkowska L.D. (2002) Japońska kultura organizacyjna - między kolektywizmem a indywidualizmem Fundacja Edukacyjna "Transformacje", Transformacje, nr listopad, rok 2002, str. 114-117
 • Czarkowska L.D. (2000) Nim zaczniesz pracę zawodową Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Jagiellońska 59, nr 2 (8), rok 2000, str. 5-6
 • Czarkowska L.D. (2000) Gra w klasy Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Jagiellońska 59, nr 1 (7), rok 2000, str. 3-5
 • Czarkowska L.D. (1997) Treningi twórczości jako metoda wspomagająca kształcenie nauczycieli WSiP, Edukacja. Studia; Badania; Innowacje, nr 1 (57), rok 1997, str. 89-92

 

 

Profesor wizytujący 

Osoby współpracujące 

dr Katarzyna Ramirez

Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Certyfikowany International Coach ICC. Certyfikowany Business Coach ICC. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów i kadry zarządzającej. Pracuje jako doradca, konsultant w projektach związanych ze strategicznymi decyzjami. Opracowuje, przygotowuje i wdraża programy on-boardingu. Stosuje metody, techniki oraz narzędzia z podejścia holistycznego, systemowego i sieciowego. Wykładowca akademicki (MBA, Coaching) w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Naukowo zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju menedżerów, wzrostu efektywności pracy zespołów. Członek zespołu naukowo-badawczego Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

 • Pożytki z archetypów - w poszukiwaniu najmocniejszych pytań, Izba Coachingu, Warszawa (2013)
 • Superwizor Coachingu Akredytowany przez Izbę Coachingu (nr 000004), Warszawa (2012)
 • Coach Akredytowany przez Izbę Coachingu (nr 000004), Warszawa (2012)
 • Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, ALK, Warszawa (2012)
 • Coaching jako katalizator rozwoju biznesu, ALK, Warszawa (2011)
 • Human Resource Management: Coaching for Business, IPM, Mińsk (2011)
 • Sukces zawodowy. Ustawienia systemowe dla organizacji., M.S. Gudrich, Warszawa (2011)
 • Coaching systemowy i ustawienia organizacyjne w biznesie, C.F. Regojo, Warszawa (2010)
 • Life coaching: Relacje w równowadze. E-M.Zurhorst, W.Zurhorst, Warszawa (2010)
 • Na dobry początek: energia coacha, R.Bolstad, Warszawa (2010)
 • Wprowadzenie do coachingu prowokatywnego, F.Farrelly, Warszawa (2010)
 • Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału, ALK, Warszawa (2010)
 • Sztuka przyjmowania, C.Sisson, Warszawa (2010)
 • First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC), Advisio Consulting, Kraków (2010)
 • International Business Coaching Certification Training (nr licencji BC 0107), ICC, Warszawa (2009)
 • Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha, IPiRI, Warszawa (2008)
 • Rozwój umiejętności menedżerskich, Megalit, Warszawa (2007)
 • International Coaching Certification Training, ICC Lambent do Brasil, Warszawa (2006)
 • Measuring the Return on Investment, ROI Institute, J. Philips, Warszawa (2005)
 • Zastosowanie metody ustawień systemowych Berta Hellingera w biznesie, Systeme in Action K. Alex, Warszawa (2005)
 • Przywództwo sytuacyjne SLII, Blanchard International Group, Warszawa (2005)
 • Psychologia i rozwój, PSZK, Warszawa (2005)
 • Belbin Interplace and Ream Role Accreditation Cource, Benefactor, Warszawa (2005)
 • Trening dla trenerów, Certus, Warszawa (2004)
 • Zarządzanie szkoleniami, HF, Kraków (2003)
 • Certified PAQ Analyst, PAQ Services, North Logan (2002)
 • Kreatywność - pomost przewagi konkurencyjnej, TCC, Warszawa (2001)
 • Project Management Workshop, IBM, Warszawa (2001)
 •  Metodyka zarządzania projektami PRINCE 2, CRM, Warszawa (2001)
 • Kodeks Spółek Handlowych dla Zarządów i Rad Nadzorczych, IPSiIZ, Warszawa (2000)
 • Sposoby zabezpieczania i ściągania należności z tytułu wykonywania umów, IPSiIZ, Warszawa (2000)
 • Profile osobowości w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Chronos, Warszawa (2000)
 • Systemy jakości zgodne z normami międzynarodowymi ISO serii 9000, PZO, Warszawa (1998)
 • Trening interpersonalny, OLU, Bielsko-Biała (1996)
 • Trening asertywności, Ośrodek Zen, Kraków (1996)
 • Certyfikat trenerski Ministerstwa Pracy - I i II stopnia Programu Klubu Pracy i Umiejętności Lidera Klubu Pracy, Warszawa (1996)
 • Studium socjoterapii, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju osobowości, Bielsko-Biała (1995)
 • Certyfikat trenerski amerykańskiego programu R. Boles’a „Spadochron” (nr licencji 39), FISE, Warszawa (1994)
 • Kurs trenerski Liderów Klubów Pracy, FAD, FM, Warszawa (1994)
 • Marketing społeczny, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków (1993)

PUBLIKACJE

 • Myślenie systemowe w coachingu, red. Ramirez-Cyzio K., Pracownia Satysfakcji, Warszawa 2013
 • Life Coaching - relacje w równowadze, red. Ramirez-Cyzio K., iSource, wyd. II, Warszawa 2012
 • Podejście systemowe we wdrożeniach projektów rozwojowych, Ramirez K., Cyzio M., w: Kwartalnik Wszechnicy UJ nr 6, Kraków 2011
 • Life Coaching - relacje w równowadze, red. Ramirez-Cyzio K., NewDawn, Warszawa 2010
 • Career coaching - podstawy teoretyczne i praktyka, Ramirez-Cyzio K., w: Coaching Review, nr 2/2010, red. Ramirez-Cyzio K., Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Career coaching - trend or necessity?, Ramirez-Cyzio K., w: Coaching as a Method of Developing Human Potential, red. Czarkowska L., WAiP, Warszawa 2010
 • Możliwości wykorzystania systemu Platforma e-Dialog przez partnerów rynku pracy, Barszcz I., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
 • Podstawy organizacji pracy w firmie z zastosowaniem systemu Platforma e-Dialog, Bystroński M., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
 • Zarządzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-Dialog, Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
 • Standardy zawodowe pośredników ubezpieczeniowych, Ramirez K., w: Wiadomości ubezpieczeniowe nr 1, 2006
 • Wytyczanie ścieżek karier, Ramirez K., w: Personel i Zarządzanie nr 21, 2000
 • Realizacja programu Klubu Pracy w zakładzie karnym, Ramirez K., w: Rynek pracy nr 4 (64), 1997

Zespół Doskonalenia Kompetencji Coachingowych 

CELE:

 • Stworzenie „Warsztatowej Szkoły Coachingu” – pakietu kursów na kilku poziomach zaawansowania, adresowanych do osób pragnących zostać coachem lub do już pracujących w tym zawodzie specjalistów chcących pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Programy warsztatów dostępne po kliknięciu.
 • Prowadzenie superwizji dla coachów (osób indywidualnych i organizacji).
 • Współpraca z partnerami merytorycznymi, osobami o rzadkich i poszukiwanych kompetencjach oraz ze stowarzyszeniami profesjonalnymi (ICF, EMCC, Izba Coachingu, ICC) i instytucjami działającymi w obszarze coachingu w Polsce i na świecie.

Wszystkie osoby zainteresowane profesjonalnymi szkoleniami coachingowymi zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.