alk

Centrum Coachingu i Mentoringu

Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK

p.o. Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK

Kadra

alk
Natalia Kryle
prof. UW, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
dr Malwina Puchalska-Kamińska
dr Anna Werner-Maliszewska
Piotr Radii (Pilipczuk)
Joanna Czarnecka
Tomasz Zawadzki
alk
Agnieszka Bazyluk
lek. med. Małgorzata Bora
Grzegorz Bora