alk

Centrum Badawcze Innowacyjnych Strategii Wzrostu

Misją Centrum jest prowadzenie badań nad wpływem przemysłu 4.0 na strategiczną odnowę poprzez innowacje modelu biznesowego, rozpowszechnianie tej wiedzy i ułatwianie jej wdrażania w biznesie. 

W naszych badaniach staramy się zrozumieć podejścia i mechanizmy innowacji (tradycyjnych i/lub otwartych), poprzez które firmy aktywnie poszukują sposobów na przekształcenie swoich modeli biznesowych w celu zwiększenia szans na długoterminowe przetrwanie i międzynarodową konkurencyjność. Przyjmujemy podejście sytuacyjne (contingency approach), aby zrozumieć, jakie rodzaje odnowy strategicznej są najbardziej udane pod względem stabilnego wzrostu i dlaczego. 

Badamy przedsiębiorstwa o różnej wielkości, działające w branżach o różnej intensywności technologicznej, narażone na różne wzorce migracji wartości, wynikające z czwartej rewolucji przemysłowej, tj. przemysł 4.0, przemysł "inteligentny". 

Kierownik Centrum

Prof. Mariola Ciszewska-Mlinaric
prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič