alk

Centrum Badań Organizacji (CROW)

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak