alk
Centrum Badań Organizacji (CROW)
Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak