figury

Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH)

Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) bierze pod lupę pojęcia zmiany społecznej oraz towarzyszącej jej często mobilności i przygląda się jej w sposób interdyscyplinarny, zapraszając do tego procesu badaczy z różnych dyscyplin z całego świata.

Łącząc jakościowe i ilościowe metody badawcze nauk społecznych podejmujemy empiryczne badania nad krytycznymi problemami społecznymi w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej w odniesieniu do szerszego kontekstu społecznego. Uwzględniamy takie zjawiska jak globalizacja, migracje, pandemia, zmiany gospodarcze i nowe technologie, które bezpośrednio kształtują i zmieniają różne dziedziny życia człowieka i całych społeczeństw.

W nadchodzących latach Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością będzie badać kwestie społeczne, behawioralne i ekonomiczne dotyczące mobilności ludzi, jakości i charakteru pracy, struktury i przepływu organizacji oraz życia społecznego w odpowiedzi na krajowe i globalne procesy przemian społeczno-gospodarczych.

 

MOJA MIGRACJA

Obecnie w ramach projektu BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie (NCN OPUS 19) został stworzony Portal Badawczy Moja Migracja, którego celem jest zidentyfikowanie zasobów (kapitałów psychospołecznych) ludzi.  

Moja Migracja to portal badawczy, w którym osoby po udzieleniu odpowiedzi na pytania otrzymają darmową oraz automatycznie generowaną informację zwrotną na temat swoich zasobów (kapitałów psychospołecznych) i możliwości na rynku pracy. 

Do portalu zapraszamy osoby, które: 

1. doświadczyły wyjazdu za granicę własnego kraju, żyły tam i pracowały lub są tam nadal 

2. nie doświadczyły życia za granicą, ale mogą doświadczać migracji w ramach danego kraju, mobilności na rynku pracy poprzez zmianę pracy, przerwy w zatrudnieniu, awanse czy założenie własnej firmy. 

Portal funkcjonuje w trzech wersjach językowych:

www.mojamigracja.org (polska) 
www.mymigration.academy (angielska) 
www.moiamihratsiia.org (ukraińska)