figury

Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH)

Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) bierze pod lupę pojęcia zmiany społecznej oraz towarzyszącej jej często mobilności i przygląda się jej w sposób interdyscyplinarny, zapraszając do tego procesu badaczy z różnych dyscyplin z całego świata.

Łącząc jakościowe i ilościowe metody badawcze nauk społecznych podejmujemy empiryczne badania nad krytycznymi problemami społecznymi w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej w odniesieniu do szerszego kontekstu społecznego. Uwzględniamy takie zjawiska jak globalizacja, migracje, pandemia, zmiany gospodarcze i nowe technologie, które bezpośrednio kształtują i zmieniają różne dziedziny życia człowieka i całych społeczeństw.

W nadchodzących latach Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością będzie badać kwestie społeczne, behawioralne i ekonomiczne dotyczące mobilności ludzi, jakości i charakteru pracy, struktury i przepływu organizacji oraz życia społecznego w odpowiedzi na krajowe i globalne procesy przemian społeczno-gospodarczych.