alk

Centrum Badań nad Zaufaniem

Misją Centrum jest prowadzenie naukowo-badawczej i popularyzatorskiej w obszarze tematyki zaufania w naukach o zarządzaniu i jakości. Centrum ma charakter interdyscyplinarny i ma integrować wiele grup interesariuszy: naukowców, studentów, doktorantów, praktyków i przedstawicieli organizacji zajmujących się pokrewną tematyką. Dzięki prowadzonym badaniom, działalności dydaktycznej w ramach specjalistycznych programów magisterskich i na studiach doktoranckich oraz intensywnie promowanej kulturze dialogu z praktyką Centrum zapewnia intelektualny wkład przydatny w rozwijaniu i reformowaniu praktyk zarządzania na wszystkich poziomach.