alk

Centrum Badań nad VAT-em

Centrum Badań nad VAT-em prowadzi działalność naukowo badawczą nad obecnym modelem funkcjonowania VAT i możliwymi zmianami tego modelu. Centrum ma charakter interdyscyplinarny łączący między innymi prawo, ekonomię, finanse i zarządzanie

Integruje naukowców ALK zajmujących się problematyką prawa podatkowego, ekonomii i zarządzania. Zachęca studentów, w tym działających w studenckim Kole Naukowym Prawa Podatkowego ALK do zainteresowania się problematyką VAT. Centrum pozyskiwać będzie głosy praktyki dotyczące problematycznych kwestii związanych z podatkiem od towarów i usług m.in. poprzez współpracę ALK z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz cyklicznie spotkania Forum Prawa Podatkowego. 

Centrum otwarte jest również na współpracę z naukowcami z innych ośrodków badawczych. Aktualnie w skład Rady Ekspertów Centrum wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMK w Toruniu, a także praktycy: sędziowie NSA oraz doradca podatkowy. 

 

Skład Rady Ekspertów Centrum: 

Sędzia NSA – Roman Wiatrowski, 

Tomasz Michalik, 

Prof. UMK dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 

Prof. Adam Nita - Uniwersytet Jagielloński,  sędzia NSA

 

 

Kierownik Centrum

Sekretarz

AM Żmijewska
dr Anna Magdalena Żmijewska

Kadra

Wojciech Dmoch
dr Wojciech Dmoch
alk
dr Marek Bełdzikowski
Bartłomiej Kołodziej
mgr Bartłomiej Kołodziej
Michał Mioduszewski
mgr Michał Mioduszewski