alk

Centrum Badań nad VAT-em

Centrum Badań nad VAT-em prowadzi działalność naukowo badawczą nad obecnym modelem funkcjonowania VAT i możliwymi zmianami tego modelu. Centrum ma charakter interdyscyplinarny łączący między innymi prawo, ekonomię, finanse i zarządzanie. 

Integruje naukowców ALK zajmujących się problematyką prawa podatkowego, ekonomii i zarządzania. Zachęca studentów, w tym działających w studenckim Kole Naukowym Prawa Podatkowego ALK do zainteresowania się problematyką VAT. Centrum pozyskiwać będzie głosy praktyki dotyczące problematycznych kwestii związanych z podatkiem od towarów i usług m.in. poprzez współpracę ALK z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz cyklicznie spotkania Forum Prawa Podatkowego. 

Centrum otwarte jest również na współpracę z naukowcami z innych ośrodków badawczych. Aktualnie w skład Rady Ekspertów Centrum wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMK w Toruniu, a także praktycy: sędziowie NSA oraz doradca podatkowy. 

 

Skład Rady Ekspertów Centrum: 

Sędzia NSA – Roman Wiatrowski, 

Tomasz Michalik, 

Prof. UMK dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 

Prof. Adam Nita - Uniwersytet Jagielloński,  sędzia NSA

 

 

Kierownik Centrum

Sekretarz

AM Żmijewska
dr Anna Magdalena Żmijewska

Kadra

alk
dr Marek Bełdzikowski
Bartłomiej Kołodziej
mgr Bartłomiej Kołodziej
Michał Mioduszewski
mgr Michał Mioduszewski