Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa

Działania Centrum zmierzać do planowania i  podejmowanie badań działania mediów, obserwacja procesu wprowadzania innowacji technologicznych, które stają się nieuchronnym elementem codziennego życia wielu ludzi i czynnikiem zmiany społecznej,  ale również niosą ze sobą  wiele zagrożeń politycznych i ekonomicznych, a także realizacja badań związanych z  kwestiami regulacji, zaufania do danych  i bezpieczeństwa sieci, wreszcie promocja badań nad procesami społecznymi i politycznymi, poprzez które idee, informacje i przekonania są tworzone, rozpowszechniane i odbierane w różnych kontekstach społecznych, politycznych i organizacyjnych.

Dyrektor Centrum

Rada Centrum

TGK
Prof. Tomasz Goban-Klas
KK
Prof. Kazimierz Krzysztofek
JK
Prof. Jan Kreft