alk
Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Jednym z istotnych hamulców naukowego i dydaktycznego rozwoju ALK jest zamykanie się niewielkich zespołów w „silosach”, czy nawet „gettach”, katedralno-dyscyplinarnych. Nie wiemy, czym zajmują się sąsiedzi i w gruncie rzeczy nie interesuje nas to.  W rezultacie „problemowe” tematy badawcze nie są podejmowane, albo ujmowane jednostronnie z perspektywy jednej dyscypliny czy nawet specjalizacji badawczej. Z punktu widzenia odbiorców ekspertyz czy doradztwa, zainteresowanych w praktycznych kompleksowych rozwiązaniach, jest to najczęściej podejście bezwartościowe.

Misją Centrum Interdyscyplinarnego ALK jest zmiana tej sytuacji poprzez promowanie, inicjowanie i realizację, lub monitoring i ułatwianie przedsięwzięć interdyscyplinarnych zarówno w sferze badań jak i dydaktyki, szkoleń i ekspertyz. Przedsięwzięcia takie powinny być realizowane w drodze współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin (z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych) zatrudnionych w różnych katedrach i innych jednostkach Uczelni. Chodzi o stworzenie klimatu sprzyjającego interdyscyplinarności.

Kierownik Centrum
prof. Koźmiński
prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Sekretarz
Anna Baczyńska
prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska
Kadra
Noga A., prof.2
prof. dr hab. Adam Noga
alk
prof. Krzysztof Zagórski
alk
dr Katarzyna Piotrowska
Pawel Korzynski
prof. ALK dr hab. Paweł Korzyński