alk
Centrum Badań Cyberman

Misją Centrum Badań CYBERMAN jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, a także popularyzatorskiej w zakresie wpływu Internetu oraz nowoczesnych technologii informatycznych na marketing, zarządzanie, gospodarkę i społeczeństwo. Centrum ma charakter interdyscyplinarny i integrujący: naukowców, doktorantów, studentów, praktyków biznesu oraz przedstawicieli organizacji skupiających podmioty e-gospodarki.

Prof. Grzegorz Mazurek
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek