Polski Oddział AIDA jest afiliowany przy Akademii Leona Koźmińskiego 

Misją polskiego Oddziału jest aktywne przyczynienie się i uczestnictwo w rozwijaniu prawa ubezpieczeniowego w Polsce i Europie z korzyścią dla społeczeństwa. 

Celami polskiego Oddziału są:
1.  rozwijanie prawa ubezpieczeniowego i monitorowanie kierunków jego rozwoju;
2.  prowadzenie badań w zakresie prawa ubezpieczeniowego;
3.  wspieranie realizacji celów i przedsięwzięć podejmowanych przez AIDA Europe i AIDA World;
4.  ułatwianie komunikacji i przepływu wiedzy ubezpieczeniowej pomiędzy Polską i innymi krajami (w obie strony);
5.  upowszechnianie wiedzy na temat prawa ubezpieczeniowego;
6.  integracja polskich i zagranicznych prawników ubezpieczeniowych.
 

Polski Oddział tworzy żywą, zorientowaną międzynarodowo organizację zrzeszającą prawników ubezpieczeniowych działających na rynku, w uczelniach i w podmiotach regulujących. 

Deklaracja członkowska Polskiego Oddziału AIDA

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa