Kontakt 

Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem aida@kozminski.edu.pl

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa