VII KONFERENCJA

AIDA EUROPE

 

 

  

Warszawa, 12 - 13 kwietnia 2018

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

Warszawa

Szczegółowy program

 

 

W celu rejestracji prosimy wejść na stronę:
www.aida.org.uk

 

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa