V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

POLSKIEGO ODDZIAŁU AIDA

 

 

 

Implementacja IDD

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń


Warszawa, 5 czerwca 2017 roku

Pałac Prymasowski - Hotel Bellatto

ul. Senatorska 13/15

Warszawa

Zakres tematyczny konferencji:

  • Dystrybucja ubezpieczeń a czynności agencyjne i brokerskie;
  • Implementacja IDD w innych państwach UE;
  • Dystrybucja produktów typu unit-linked;
  • Obowiązki dystrybutora ubezpieczeń wobec klienta, w tym obowiązki informacyjne;
  • Wynagrodzenie i odpowiedzialność dystrybutorów ubezpieczeń;
  • Obowiązki i uprawnienia zakładów ubezpieczeń wobec pośredników;
  • Uprawnienia organu nadzoru w nowym reżimie dystrybucji ubezpieczeń.

Szczegółowy program

Opłaty

Formularz zgłoszeniowy

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem:
aida@kozminski.edu.pl

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa