IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

POLSKIEGO

ODDZIAŁU AIDA

 

System zarządzania w zakładzie ubezpieczeń i compliance w ubezpieczeniach.

Prawo a praktyka w kontekście Dyrektywy Solvency II.

Warszawa, 14 października 2016 roku

Zakres tematyczny konferencji:

  • System zarządzania w zakładzie ubezpieczeń – przegląd regulacji
  • Wymogi nadzoru i kwestie regulacyjne z punktu widzenia prawa polskiego i europejskiego
  • Compliance – wymogi strukturalne i możliwe rozwiązania
  • Odpowiedzialność zarządu zakładu ubezpieczeń w zakresie compliance
  • Problemy praktyczne i rozwiązania w zakresie systemu zarządzania w zakładzie ubezpieczeń
  • Struktura organizacyjna – łączenie funkcji i nadzór a system zarządzania

Szczegółowy program

Opłaty

Formularz zgłoszeniowy

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem:


aida@kozminski.edu.pl

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa