III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLSKIEGO ODDZIAŁU AIDA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1 GRUDNIA 2014 R., WARSZAWA Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15

Wśród tematów konferencji:

  • Ubezpieczenie OC – zawodowej
  • Ubezpieczenie OC w działalności medycznej
  • Likwidacja szkód w ubezpieczeniach OC

Szczegółowy program.

Opłaty

Formularz rejestracji.

 

Dodatkowe informacje i szczegóły pod adresem: aida@kozminski.edu.pl

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa