Członkostwo 

Jeśli chcesz włączyć się w działalność polskiego oddziału AIDA, skontaktuj się z nami mailowo: aida@kozminski.edu.pl

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa