students

International Banking

O zakresie

Wykwalifikowani specjaliści cieszą się dużym popytem, ponieważ instytucje bankowe coraz bardziej koncentrują się na zapobieganiu ryzyku i stabilnych dochodach. Wymogi regulacyjne stale ewoluują, zmuszając sektor finansowy do ciągłego doskonalenia swoich systemów reagowania. Dostrzegając rosnące możliwości rozwoju branży finansowej, Akademia Leona Koźmińskiego i Citi Service Center Poland nawiązały strategiczne partnerstwo mające na celu kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznej pracy w dziedzinie finansów. Studenci są zaznajomieni z ogólnymi ramami funkcjonowania banków, zgodnością i zapobieganiem przestępczości, zagadnieniami związanymi z zarządzaniem bankiem, a także z innowacjami finansowymi i trendami Fintech. Zajęcia prowadzone są przez menedżerów wyższego szczebla i ekspertów merytorycznych Citibank. Najlepsi studenci kierunku zostaną zaproszeni na wakacyjny program praktyk w Citi Service Center Polska.

Partner kierunku
Słowo od partnera kierunku
Irena Winnicka
Irena Winnicka

Międzynarodowa działalność bankowa rozwija się dynamicznie od ponad dekady i sprawiła, że Citi Service Center w Warszawie jest jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków i jednym z najlepszych pracodawców w Polsce. Tak zdrowy rozwój wymaga współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem, która pozwoli na wypracowanie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych rozwiązań.  Akademia Leona Koźmińskiego jest ważnym elementem przyczyniającym się do naszej przewagi konkurencyjnej. Studia w ramach zakresu International Banking, prowadzone wspólnie z ekspertami Citibank, pozwalają studentom na rozpoczęcie atrakcyjnej i satysfakcjonującej ścieżki kariery.