International Banking Major PL

students

International Banking & FinTech

Zakres studiów na kierunku Master in Finance
and Accounting

O zakresie

FT-master-in-finance-21.png

Wykwalifikowani specjaliści cieszą się dużym popytem, ponieważ instytucje bankowe coraz bardziej koncentrują się na zapobieganiu ryzyku i stabilnych dochodach. Wymogi regulacyjne stale ewoluują, zmuszając sektor finansowy do ciągłego doskonalenia swoich systemów reagowania. Dostrzegając rosnące możliwości rozwoju branży finansowej, Akademia Leona Koźmińskiego i Citi Service Center Poland nawiązały strategiczne partnerstwo mające na celu kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznej pracy w dziedzinie finansów. Studenci są zaznajomieni z ogólnymi ramami funkcjonowania banków, zgodnością i zapobieganiem przestępczości, zagadnieniami związanymi z zarządzaniem bankiem, a także z innowacjami finansowymi i trendami Fintech. Zajęcia prowadzone są przez menedżerów wyższego szczebla i ekspertów merytorycznych Citibank. Najlepsi studenci kierunku zostaną zaproszeni na wakacyjny program praktyk w Citi Service Center Polska.

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Partner kierunku

Słowo od partnera kierunku

Irena Winnicka
Irena Winnicka

Międzynarodowa działalność bankowa rozwija się dynamicznie od ponad dekady i sprawiła, że Citi Service Center w Warszawie jest jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków i jednym z najlepszych pracodawców w Polsce. Tak zdrowy rozwój wymaga współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem, która pozwoli na wypracowanie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych rozwiązań.  Akademia Leona Koźmińskiego jest ważnym elementem przyczyniającym się do naszej przewagi konkurencyjnej. Studia w ramach zakresu International Banking, prowadzone wspólnie z ekspertami Citibank, pozwalają studentom na rozpoczęcie atrakcyjnej i satysfakcjonującej ścieżki kariery.

Zakres jest realizowany w ramach kierunku Master in Finance and Accounting program.
Master in Finance and Accounting