HYPERLOOP: Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym

HYPERLOOP: Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym

 

Skład konsorcjum
Współpraca
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (Lider projektu), Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego
Kwota dofinansowania
Koszty
4 173 655 PLN
Czas trwania
01.05.2019 – 30.09.2020
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg 1/387144/27/NCBR/2019 z dn. 21 marca 2019 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

Cel projektu

Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z: Ministerstwa Rozwoju (lider), Politechniki Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czy i dlaczego warto inwestować w rozwój technologii kolei próżniowej (Hyperloop) w Polsce oraz w jaki sposób technologia ta powinna być wspierana. Liczne światowe badania wskazują, iż kolej próżniowa może stać się jednym z nowych środków transportu w przeciągu kolejnej dekady. Technologia ta może być interesującą alternatywą dla innych środków transportu zwłaszcza dla połączeń na dystansach pomiędzy ok. 100 a ok. 500 km, co czyni ją szczególnie ciekawą z punktu widzenia Polski i innych krajów regionu. Polskie MŚP oraz zespoły naukowe znajdują się obecnie w ścisłej światowej czołówce w zakresie badań nad tą technologią. Ich dalszy rozwój wymaga jednak wsparcia ze strony publicznej oraz prywatnej, w związku z czym właściwe wydaje się zbadanie potencjału związanego z rozwijaniem i ewentualnym późniejszym wdrożeniem jej w kraju. Cechy krajowego systemu transportowego takie jak czas podróży, niezawodność, koszty dla użytkownika i sektora publicznego, efekty zewnętrzne etc. mają całościowy wpływ na jakość funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa i środowiska. W związku z tym, analizując potencjalną grupę docelową efektów Projektu, należy identyfikować ją maksymalnie szeroko, gdyż całe społeczeństwo może zyskać dzięki opracowaniu nowych szybkich, niezawodnych, atrakcyjnych cenowo i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych. Wstępna analiza pozwala stwierdzić, że technologia Hyperloop wydaje się obiecująca, aczkolwiek kluczowy dla jej wdrożenia będzie finalny poziom kosztów inwestycyjnych, ponieważ koszty operacyjne powinny być istotnie niższe niż w przypadku innych środków transportu (m.in. dzięki możliwości zmniejszenia zużycia energii na realizację transportu przy dużych prędkościach).

Wpływ projektu

Efektem projektu będzie opracowanie Raportu o charakterze analityczno-doradczym w holistyczny sposób podchodzącego do problematyki możliwości rozwoju i wdrażania technologii kolei próżniowej w Polsce, którego konkluzje pozwolą na podjęcie decyzji o zakresie ewentualnego wsparcia tej koncepcji. Formuła opracowania zbliżona będzie do hybrydy due diligence i impact assesment. Raport jest tym samym punktem wyjścia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Polsce nad rozwojem technologii kolei próżniowej (Hyperloop).

Analizy i Raporty

Raport z badania - Preferencje i zachowania Polaków związane z podróżowaniem a potencjał wprowadzenia kolei próżniowej