HuLog Ludzie w Logistyce Cyfrowej

HuLog Ludzie w Logistyce Cyfrowej

Podmioty realizujące
Współpraca
Hasselt University z Belgii (Koordynator Projektu), Akademia Leona Koźmińskiego, Hertie School of Governance z Niemiec, Leeds University Business School z Wielkiej Brytanii
Kwota dofinansowania
Koszty
1 480 604 EUR
Czas trwania
36 miesięcy
Koordynacja
Koszty
Projekt CHANSE jest koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki i współfinansowany ze środków Programu Ramowego UE Horyzont 2020 (nr projektu 2021/03/Y/HS4/00285)

Projekt Ludzie w Logistyce Cyfrowej (HuLog) bada, w jaki sposób technologie cyfrowe kształtują warunki pracy i zatrudnienia w magazynach logistycznych w Europie. Magazyny są dziś pod ogromnym wpływem szybko rozwijających się technologii cyfrowych w łańcuchach dostaw, które opierają się o model zakupów online przy dostawie ekspresowej, harmonizując systemy śledzenia przesyłek i optymalizując operacje magazynowe w celu skrócenia czasu obsługi towarów. W literaturze oczekuje się, że rola branży logistycznej będzie rosła i generowała nowe miejsca pracy, ponieważ firmy zwiększają lokalne zapasy, aby zmniejszyć ryzyko zakłóceń globalnego łańcucha dostaw spowodowanych międzynarodowymi konfliktami handlowymi (np. Brexit) i zdrowia publicznego, takimi jak pandemia COVID-19.

HuLog bada, w jaki sposób cyfrowe systemy zarządzania magazynem kształtują doświadczenie pracowników w pracy i napędzają strategie zatrudnienia firm magazynowych, aby zmaksymalizować elastyczność siły roboczej, wpływając na warunki zatrudnienia. Do tej pory wpływ technologii cyfrowych na pracę i zatrudnienie w magazynach pozostaje mało eksplorowanym obszarem badań. Zagadnienie pracownicze jest nieobecne w większości badań dotyczących logistyki, które koncentrują się na zwiększeniu wydajności w celu zmniejszenia czasu i kosztów. Obecna wiedza ogranicza się w dużej mierze do dziennikarskich relacji z pracy i zatrudnienia w pojedynczych firmach, takich jak Amazon.

HuLog łączy perspektywę społeczno-materialną i relacyjną, aby zbadać 12 cyfrowych magazynów w 4 centrach logistycznych w Europie: Zachodnia Polska, Lipsk-Halle (Niemcy), Limburgia (Belgia) i West Yorkshire (Wielka Brytania). Taka konstrukcja badania pozwala na porównanie kontekstów instytucjonalnych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych.

Projekt HuLog stworzy interdyscyplinarną, współczesną wiedzę naukową na temat pracy i zatrudnienia w logistyce europejskiej, rozwijając debatę w kluczowych obszarach i, szerzej, na temat przyszłości pracy. Będzie również naukowo wspierać i ułatwiać negocjowanie przez interesariuszy zasad organizacji logistyki dla bardziej skoncentrowanego na człowieku i społecznie zrównoważonego magazynowania cyfrowego

dr Miłosz Miszczyński