HR TECH Business Partner Major PL

Studenci_ALK

HR TECH Business Partner - Zakres studiów w ramach Master in Management

O zakresie

Kapitał ludzki i kapitał społeczny są zasobami strategicznymi, dynamicznymi, które nie dają się imitować, dlatego zawsze będą ważne w każdego typu organizacji.

Kompetencje zdobyte na kierunku zarządzanie w zakresie kierowania ludźmi są potrzebne każdemu pracownikowi, niezależnie od jego miejsca pracy (produkcja, usługi, administracja) i miejsca w organizacji (stanowiska kierownicze i wykonawcze).

Realizowane przedmioty będą dotyczyć wielu zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, takich jak rekrutacje i selekcja, szkolenia i rozwój, czy zarządzanie wynikami. Tradycyjne przedmioty HR-owe zostaną uzupełnione przez zajęcia dotyczące technologii w HR (systemy informatyczne, media społecznościowe, sztuczna inteligencja).

Duża część zajęć prowadzonych jest metodami aktywnymi takimi jak: analiza przypadków, debata oksfordzka, inscenizacje, dyskusje, testy itp., co czyni tematykę zajęć ciekawą dla każdego. Ponadto niektóre zajęcia będą prowadzone przy współpracy z firmami takimi jak Randstad czy Deloitte.

Society for Human Resource Management (SHRM) uznało, że zakres HR TECH Business Parnter prowadzony na kierunku Master in Management jest teraz dostosowany do Przewodnika i szablonów programu nauczania HR SHRM. SHRM uznało za zgodne z sugerowanymi przewodnikami i szablonami ponad 400 programów z około 375 instytucji edukacyjnych na świecie.

Przewodnik i szablony HR Curriculum zostały opracowane przez SHRM w celu zdefiniowania minimalnych obszarów treści HR, które powinny być studiowane przez studentów HR na poziomie licencjackim i magisterskim. Wytyczne – stworzone w 2006 i przedłużone w 2010, 2013 i 2017 r. – są częścią Akademickiej Inicjatywy SHRM mającej na celu określenie standardów kształcenia HR w wyższych szkołach o profilu biznesowym i pomoc im w opracowaniu programów studiów zgodnych z tymi standardami.

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Lider zakresu

Prof. Paweł Korzyński

Prof. Paweł Korzyński - Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ALK. W latach 2011-2013 realizował grant badawczy na Harvard University. Od 2015 rok współpracuje z INSEAD Business School w zakresie badań technostresu. Ekspert z zakresu przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Jego zainteresowania naukowe obejmują również internetowe sieci społecznościowe, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych do wywierania wpływu oraz strategie start-upów. Z jego wiedzy korzystają zarówno korporacje, jak i firmy z sektora MŚP.

Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i internetowych sieci społecznych w czasopismach takich jak International Journal of Manpower, European Management Journaal, Journal of Managerial Psychology, Business Horizons, Management Decision czy Harvard Business Review.
 

Partnerzy kierunku

Atuty kierunku

 • W trakcie trwania programu pokażemy Ci, jak rozpocząć swoją karierę w branży HR i jakie możliwości masz w jej rozwoju.
 • Będziesz mógł uczyć się od uznanych liderów z firm specjalizujących się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników, takich jak Randstad oraz firm doradczych, takich jak Deloitte.
 • W wybranych przedmiotach znajdziesz kilka podstawowych przedmiotów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja i selekcja, ale uzyskasz również wgląd w nowe zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak Sztuczna Inteligencja czy media społecznościowe w HR.
 • Niektórzy eksperci twierdzą, że umiejętności miękkie są odpowiedzialne za 90% sukcesu zawodowego ludzi. Ten program będzie służył jako wielki akcelerator Twojego potencjału miękkiego.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod ich kształtowania
 • technik i narzędzi kierowania ludźmi
 • oceny stanu zarządzania ludźmi w organizacjach i instytucjach oraz ustalania priorytetów w podejmowanych działaniach
 • wzajemnego oddziaływania procesów zarządzania ludźmi i strategii organizacji
 • metod i technik pozyskiwania i zwalniania pracowników, okresowej oceny oraz motywowania i wynagradzania pracowników, coachingu i mentoringu
 • Employer i Personal Brandingu
 • zarządzania rozwojem pracowników i ich karierą

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent zakresu HR TECH Business Partner:

 • HR Manager/ Director
 • HR Business Partner
 • Operations Manager
 • Sales Manager/ Director
 • Business Development Manager
 • Business Unit Manager
 • Headhunter
 • Ekspert w firmie konsultingowej
 • Specjalista w firmie szkoleniowej
 • Freelancer

Wybrane przedmioty

 • Recruitment and Selection with the Use of Technology, Employer Branding
 • HR Career Planning. Coaching and Mentoring, Personal Branding in Social Media
 • Talent Management, Training and Development with the Use of Augmented and Virtual Reality
 • Employee Relations, Change Management, Communication with the Use of Technology

 

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.