HR TECH Business Partner Major PL

Studenci_ALK

HR TECH Business Partner - zakres studiów na kierunku Master in Management

O zakresie

Ludzie są najważniejsi, a mądre inwestowanie w kapitał ludzki ma ogromne znaczenie dla każdej organizacji. Kompetencje zdobyte na kierunku zarządzanie w zakresie kierowania ludźmi są potrzebne każdemu pracownikowi, niezależnie od jego miejsca pracy (produkcja, usługi, administracja) i miejsca w organizacji (stanowiska kierownicze i wykonawcze). Realizowane przedmioty będą dotyczyć wielu zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, takich jak rekrutacje i selekcja, szkolenia i rozwój, czy zarządzanie wynikami. Tradycyjne przedmioty HR-owe zostaną uzupełnione przez zajęcia dotyczące technologii w HR (Virtual Reality, systemy informatyczne, media społecznościowe, sztuczna inteligencja). Duża część zajęć prowadzonych jest metodami aktywnymi takimi jak: analiza przypadków, debata oksfordzka, inscenizacje, dyskusje, testy itp., co czyni tematykę zajęć ciekawą dla każdego. Ponadto niektóre zajęcia będą prowadzone przy współpracy z firmami takimi jak Randstad czy Deloitte. Society for Human Resource Management (SHRM) uznało, że zakres HR TECH Business Parnter and Business Trainer prowadzony na kierunku Master in Management jest teraz dostosowany do Przewodnika i szablonów programu nauczania HR SHRM. SHRM uznało za zgodne z sugerowanymi przewodnikami i szablonami ponad 400 programów z około 375 instytucji edukacyjnych na świecie. Przewodnik i szablony HR Curriculum zostały opracowane przez SHRM w celu zdefiniowania minimalnych obszarów treści HR, które powinny być studiowane przez studentów HR na poziomie licencjackim i magisterskim. Wytyczne – stworzone w 2006 i przedłużone w 2010, 2013 i 2017 r. – są częścią Akademickiej Inicjatywy SHRM mającej na celu określenie standardów kształcenia HR w wyższych szkołach o profilu biznesowym i pomoc im w opracowaniu programów studiów zgodnych z tymi standardami. Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Lider zakresu

Prof. dr hab. Anna Baczyńska
prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska

Nowe technologie, zmiany pokoleniowe na rynku pracy oraz sytuacja związana z epidemią COVID-19 zmieniają zarządzanie kapitałem ludzkim oraz role w działach HR. Coraz więcej firm traktuje dział HR jako strategicznego partnera biznesu. Oznacza to, że potrzebne są umiejętności wykraczające poza standardowe funkcje, jak np. rekrutacja i selekcja pracowników, szkolenia i rozwój, motywowanie czy zarządzanie wynikami.

W najbliższej przyszłości działy HR będą optymalizować wyżej wymienione funkcje przy pomocy różnych kompetencji, związanych z technologią i zarządzaniem. Umiejętności związane z wdrożeniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego (machine learning) będą potrzebne do optymalizacji zatrudnienia w działach obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych będzie konieczna w procesach rekrutacji i selekcji oraz promowaniu marki pracodawcy. Wiedza dotycząca rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (virtual/augmented reality) będzie ważna podczas projektowania szkoleń dla pracowników. Znajomość kampanii crowdfundingowych przyda się w optymalizowaniu zatrudnienia w działach sprzedaży.

Trener biznesu to unikatowy program na rynku, który bazuje na budowaniu i pogłębianiu kompetencji trenerskich. Realizowane w ramach zakresu zajęcia rozwijają umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń dotyczących zarówno „miękkich” jak i „twardych” dla organizacji biznesowych. Zajęcia poszerzają wiedzę początkującym trenerom, jak również pogłębiają rozumienie i celowe wykorzystywanie metod trenerom, którzy szkolą już na rynku.  

Zakres HR TECH Biznes Partner i Trener Biznesu umożliwi pozyskanie wiedzy na temat tradycyjnych funkcji działu HR, jak również nowoczesnych trendów technologicznych, których znajomość może być przewagą konkurencyjną na rynku pracy.

Partnerzy kierunku

Atuty kierunku

 • W trakcie trwania programu pokażemy Ci, jak rozpocząć swoją karierę w branży HR i jakie możliwości masz w jej rozwoju.
 • Nauczymy Cię zasad prowadzenia treningów i szkoleń w biznesie.
 • Poznasz techniki oceny kompetencji w formule Virtual Reality.
 • Będziesz mógł uczyć się od uznanych liderów z firm specjalizujących się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników, takich jak Randstad oraz firm doradczych, takich jak Deloitte.
 • W wybranych przedmiotach znajdziesz kilka podstawowych przedmiotów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja i selekcja, ale uzyskasz również wgląd w nowe zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak Sztuczna Inteligencja czy media społecznościowe w HR.
 • Niektórzy eksperci twierdzą, że umiejętności miękkie są odpowiedzialne za 90% sukcesu zawodowego ludzi. Ten program będzie służył jako wielki akcelerator Twojego potencjału miękkiego.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim
 • sposoby pracy z ludźmi na Sali szkoleniowej, będziesz umiał zaprojektować warsztat i inne metody szkoleniowe
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod ich kształtowania
 • technik i narzędzi kierowania ludźmi
 • oceny stanu zarządzania ludźmi w organizacjach i instytucjach oraz ustalania priorytetów w podejmowanych działaniach
 • wzajemnego oddziaływania procesów zarządzania ludźmi i strategii organizacji
 • metod i technik pozyskiwania i zwalniania pracowników, okresowej oceny oraz motywowania i wynagradzania pracowników, coachingu i mentoringu
 • Employer i Personal Brandingu
 • zarządzania rozwojem pracowników i ich karierą

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent zakresu HR TECH Business Partner:

 • HR Manager/ Director
 • HR Business Partner
 • Operations Manager
 • Sales Manager/ Director
 • Business Development Manager
 • Business Unit Manager
 • Headhunter
 • Ekspert w firmie konsultingowej
 • Specjalista w firmie szkoleniowej
 • Freelancer

Wybrane przedmioty

 • Recruitment and Selection with the Use of Technology, Employer Branding
 • HR Career Planning. Coaching and Mentoring, Personal Branding in Social Media
 • Talent Management, Training and Development with the Use of Augmented and Virtual Reality
 • Employee Relations, Change Management, Communication with the Use of Technology

 

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.