Hakerzy w krawatach? Zastosowania nauk społecznych w bezpieczeństwie komputerowym

Hakerzy w krawatach? Zastosowania nauk społecznych w bezpieczeństwie komputerowym

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr Marcin Zaród
Kwota dofinansowania
Koszty
278 300 PLN
Czas trwania
22.02.2019 - 21.10.2020
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel projektu

Głównym celem naukowym projektu jest rozpoznanie uwarunkowań społecznych w karierach specjalistów od bezpieczeństwa komputerowego. Cel zostanie zrealizowany za pomocą badań socjologicznych w środowisku zawodowym, poprzez rekrutację uczestników na konferencjach branżowch. Dane do triangulacji zostaną pozyskane poprzez rekrutację osób związanych ze środowiskiem nieformalnym, czyli uczestników legalnych, choć elitarnych, zawodów hakerskich.

Wpływ rezultatów

Rezultatem naukowym projektu będzie publikacja w obiegu międzynarodowym oraz raport popularyzujący wyniki (tzw. White paper). Cel naukowy przełoży się na cel aplikacyjny, czyli na zbudowanie sieci kontaktów i przygotowanie warsztatu z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników i studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Rezultatem działań z zakresu nauk stosowanych, będzie przygotowanie sieci kontaktów pod kolejne badania oraz przygotowanie danych usprawniających rekrutację specjalistów i szkolenie menadżerów.