Efektywność wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych w sektorze publicznym

Efektywność wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych w sektorze publicznym

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Narcyz Rostocki
Kwota dofinansowania
Koszty
176 820 PLN
Czas trwania
24.01.2019 - 23.01.2022
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Celem niniejszego badania jest przeanalizowanie wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych w sektorze publicznym, a metody badawcze będą obejmowały wywiady i badania ankietowe prowadzone wśród pracowników, kadry kierowniczej i innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sektorze publicznym, mających bezpośrednie doświadczenie w zakresie wdrażania takich systemów. Badanie ma na celu ograniczenie nakładów czasu i kosztów i innych obciążeń, jakie wiążą się z realizacją takich przedsięwzięć. Dla osób zaangażowanych w tworzenie zintegrowanych systemów informatycznych w podmiotach sektora publicznego będzie ono przewodnikiem po procesie wdrożenia. Ponadto, w ramach planowanego projektu stworzony zostanie system oceny efektywności wdrożenia. System ten umożliwi ocenę efektów własnych działań, prowadzenie analiz porównawczych oraz doskonalenie.

Wpływ rezultatów

Wyniki projektu badawczego zostaną przedstawione w artykule i opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym o międzynarodowym zasięgu. Przewiduje się także ich prezentację na międzynarodowej konferencji naukowej. Opracowanie będzie zawierało wskazówki i zalecenia dla pracowników, kadry kierowniczej i innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w podmiotach sektora publicznego.

 

dr hab. Narcyz Roztocki