Warsztaty online Studenckiej Poradni Prawnej

Warsztaty online Studenckiej Poradni Prawnej

Warsztaty online Studenckiej Poradni Prawnej

Cykl spotkań składa się z siedmiu wykładów prowadzonych przez studentów prawa ALK działających w Studenckiej Poradni Prawnej. Zajęcia będą odbywać się w środy o godzinie 12:00. Uczniom przybliżona zostanie problematyka z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa medycznego pod kątem karnym. Warsztaty mają na celu szerzenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Tematyka zajęć

PRAWO CYWILNE

15.12.2021, godz. 12:00

„Swoboda wypowiedzi a naruszenie dóbr osobistych. Na ile możemy sobie pozwolić?”

Aleksandra Orlik i Peace Okuneye

Czy można pozwać osobę za negatywne komentarze zamieszczane w mediach społecznościowych? Jaką odpowiedzialność poniesie hejter? Omówienie katalogu dóbr osobistych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.  

22.12.2021, godz. 12:00

„Umowa sprzedaży: prawa konsumenta a obowiązki sprzedawcy” 

Aleksander Bojko i Jakub Figura

Co może być przedmiotem umowy sprzedaży? Czy osoba poniżej 18. roku życia może być stroną takiej umowy? Czego możesz się domagać jako kupujący? Omówienie zasad nawiązywania umowy sprzedaży oraz warunków dokonywania sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.  

POSTĘPOWANIE KARNE

05.01.2022, godz. 12:00

„Instytucja zatrzymania oraz prawa i obowiązki osoby zatrzymanej przez organy ścigania”

Oskar Skarbek i Jan Rosa

Kiedy i na jak długo policja ma prawo Cię zatrzymać? Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej, a co jest jej obowiązkiem? Omówienie instytucji zatrzymania na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących stosowania środków zapobiegawczych.

kolegium_prawa

PRAWO KARNE

12.01.2022, godz. 12:00

„A co Ty wiesz o narkotykach?” 

Patrycja Żochowska, Michalina Kuśmierek

Jaka odpowiedzialność karna grozi za przestępstwa narkotykowe? Analiza przestępstw związanych z narkotykami, np. za rozpowszechnianie i posiadanie substancji zabronionych, na podstawie Kodeksu karnego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

PRAWO PRACY

19.01.2022, godz. 12:00

„Praca dla licealisty – Kto? Kiedy? Jak?” 

Maria Śledziewska 

Czy osoba poniżej 18. roku życia może być pracownikiem? Na jakiej podstawie może zostać nawiązany stosunek pracy lub inny stosunek cywilnoprawny? Jakie obowiązki mają pracodawca i pracownik względem siebie? Omówienie norm prawnych zawartych w Kodeksie     pracy i Kodeksie cywilnym.  

PRAWO KARNE - ASPEKT MEDYCZNY

26.01.2022, godz. 12:00

„Odpowiedzialność karna w medycynie – lepiej być lekarzem czy prawnikiem lekarza?”

Magdalena Podgrudna, Paweł Dzialuk

Prezentacja poruszy temat grożącej lekarzowi odpowiedzialności karnej za popełnione błędy w sztuce. Czy taki proces trudniej jest wygrać lekarzowi, czy pacjentowi? Czy w takiej sytuacji któraś ze stron może czuć się zwycięzcą?   

PRAWO KARNE

02.02.2022, godz. 12:00

„Ściganie przestępstw i pomoc ofiarom na przykładzie przestępstwa zgwałcenia.”

Wiktoria Tracichleb

Prezentacja omówi m.in.: definicje przestępstwa zgwałcenia, kwestię wiktymizacji ofiar, dochodzenia zadośćuczynienia czy specjalny tryb postępowania, który towarzyszy postępowaniom w sprawie przestępstw o podłożu seksualnym. 

studia podyplomowe Prawo podatkowe, doradca podatkowy studia podyplomowe

Aby wziąć udział w wykładach

Aby wziąć udział w warsztatach online, wystarczy dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz aplikacji Microsoft Teams, a także konta mailowego w domenie Microsoft, które można bezpłatnie założyć na stronie: www.office.com, a jego okres ważności to 6 miesięcy. W większości przypadków nie będzie nawet konieczności instalacji aplikacji. Osoby, które korzystają z przeglądarek Google Chrome i Edge, nie muszą jej instalować – dołączają do spotkania przez przeglądarkę.

Ci z Was, którzy korzystają z przeglądarki Firefox albo używają komputerów Apple’a, powinni zainstalować sobie aplikację Teams. Najłatwiej pobrać ją TUTAJ. Instalacja jest niekłopotliwa i niedługa.

teams logo