DD DHBW campus

Double Degree Bachelor in Management
with DHBW Mannheim

O programie

Program prowadzony jest we współpracy z niemiecką uczelnią Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, w której realizowany jest drugi rok studiów. Uczelnię tą ukończył, między innymi, CEO SAP Christian Klein.

W stale zmieniającym i rozwijającym się świecie biznesu menedżerowie powinni posiadać umiejętności, które pozwolą im na szybkie wykorzystanie pojawiających się na rynku szans i uniknięcie zagrożeń. Dlatego wiedza teoretyczna musi iść w parze z praktyką i doświadczeniem. Proponowany program to unikalny międzynarodowy projekt edukacyjny dający możliwość zdobywania wiedzy akademickiej w połączeniu z pozyskiwaniem praktycznego doświadczenia w czołowych firmach na niemieckim rynku - studenci, którzy wybiorą program będą mieli możliwość aplikacji na staż w międzynarodowej firmie.

Absolwenci otrzymują dwa dyplomy:

  • Akademii Leona Koźmińskiego - Bachelor in Management, zakres: International Management
  • DHBW-Mannheim - The Bachelor of Arts (B.A.) Business Administration, International Business

Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.

DHBW - zaslepka
Społeczność
Opinia studentów i absolwentów
lizavieta.jpg
Lizaveta Makratsova

My program is pretty unique and special when comparing it with other programs at Kozminski University. Here we are at the same time students of two universities as well as interns in chosen companies. During these 3 years we had both theoretical knowledge and practical experience, what actually nowadays is the best preparation for the challenging future. But what I really do appreciate the most about this program is its diversity and multi-city feeling. In my small group of 15 students we had people from 6 countries, therefore, we have a lot of things to share and obviously it increases our cultural knowledge and communication abilities.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Bachelor in Management. Następnie w trakcie czwartego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Bachelor in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

Paulina Seroka
Koordynator programów double degree
Paulina Seroka