Co obejmuje czesne

Co obejmuje czesne?

 • uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, wynikających z realizacji programu studiów
 • egzaminy w dwóch terminach
 • konsultacje z kadrą naukowo-dydaktyczną
 • dostęp do drukowanych i elektronicznych zasobów biblioteki, baz danych
 • dostęp do oprogramowania IT - dowiedz się więcej
 • dostęp do treści "Financial Times" - dowiedz się więcej
 • możliwość korzystania z kursów i szkoleń LinkedIn Learning - dowiedz się więcej
 • możliwość podjęcia działalności w organizacjach studenckich, w tym kołach naukowych, udziału w różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach organizowanych w ramach studenckiego ruchu naukowego 
 • naukę na uczelni zagranicznej w ramach wymiany międzynarodowej
 • możliwość korzystania z Laboratorium Bloomberga dla studentów wybranych kierunków
 • możliwość korzystania z oprogramowania i sprzętu VR dla studentów prawa
 • dostęp do szerokiej oferty praktyk/staży/pracy Biura Karier ALK
 • możliwość udziału w programie mentoringowym lub e-mentoringowym
 • dostęp do oferty szkoleń, organizowanych z partnerami uczelni przez Biuro Karier ALK
 • udział w targach pracy
 • możliwość udziału w programie akceleracyjnym Kozminski Venture Lab
 • udział w zajęciach sportowych w ramach WF (studenci stacjonarni I stopnia i prawa)
 • ubezpieczenie zdrowotne - dowiedz się więcej
 • opiekę w przychodni Luxmed (studenci stacjonarni) - dowiedz się więcej