Centrum Języków Obcych

escp

Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego

 

Czym zajmuje się Centrum Języków Obcych?

Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi:

  • Lektoraty dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych w grupach językowych na studiach stacjonarnych realizowane w ramach zajęć lektoratowych
  • Wykłady i konwersatoria w języku angielskim na studiach I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  • Zajęcia na studiach podyplomowych: Business English i Wirtschaftsdeutsch
  • Szkolenia dla nauczycieli języków obcych
  • Kursy „na życzenie”, tzw. moduły dla studentów Akademii w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego: biznesowego i prawniczego, a także innych języków obcych
  • Trzy własne licencjonowane centra certyfikacji językowej: 

Jeśli chcesz zarejestrować się na egzamin certyfikatowy wybierz odpowiedni link powyżej.

Illustration

Ocena pracy Centrum Języków Obcych przez ekspertów Rady Europy

Eksperci językowi Rady Europy, po wizytacji uczelni i po zapoznaniu się z pracą Centrum Języków Obcych, napisali w swoim „RAPORCIE EKSPERTÓW: POLSKA”, że nasze programy językowe „można traktować jako przykład doskonałej praktyki”, a „wymogi stawiane studentom wszelkich dyscyplin oraz sposób ich egzekwowania mogą być modelem do naśladowania w innych krajach”.

Men_illustration.png

Jakich języków obcych można uczyć się w ALK?

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje możliwość nauki wielu języków:

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, chińskiego, a także polskiego jako obcego.

STUDIA STACJONARNE

Na studiach stacjonarnych studenci uczą się dwóch języków:

  • angielskiego
  • drugiego języka obcego wybranego przez kandydata

Kandydat może wybrać spośród następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski – kontynuacja nauki niemiecki lub chiński - nauka od podstaw

Studentki w pracowni

STUDIA NIESTACJONARNE

W ramach studiów niestacjonarnych studenci uczą się jednego języka obcego. Studenci prawa mają w programie naukę języka angielskiego. Studenci innych kierunków mogą wybrać lektorat angielski lub niemiecki (pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób).

Obcokrajowcy studiujący w ALK w języku angielskim mają możliwość nauki języka polskiego.

kursy

Kto uczy języków obcych w ALK?

Centrum Języków Obcych to zespół wysokiej klasy lektorek i lektorów. Są wśród nich autorki i autorzy podręczników do nauki języka ogólnego i specjalistycznego, kursów e-learningowych z zakresu Business English, aplikacji do nauki i testowania języków obcych, artykułów, recenzji i innych publikacji. 

Nasze lektorki i lektorzy to doświadczeni dydaktyczki i dydaktycy – stosują skuteczne metody nauczania i korzystają z różnorodnych materiałów dydaktycznych: podręczników językowych, multimedialnych materiałów autorskich, oraz specjalistycznych tekstów autentycznych np. umów, dokumentów handlowych i prawniczych, case studies i artykuły. Wykorzystują najnowsze technologie do nauczania i testowania znajomości języków obcych.

Nasze lektorki i lektorzy regularnie doskonalą swój warsztat metodyczny prowadząc i uczestnicząc w konferencjach językowych, szkoleniach i seminariach oraz współpracując z międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami nauczycieli języka angielskiego, np. IATEFL, EULETA, z British Council, Cambridge English Assessment i Instytutem Austriackim.

W ALK prowadzimy licencjonowane centra certyfikacji językowej (TOLES, Linguaskill, Goethe-Test-Pro i ÖSD), w których nasi studenci mogą uzyskać międzynarodowe poświadczenie swoich kwalifikacji językowych. 

Wsparcie podopiecznych organizacji.jpg