Centrum Języków Obcych

escp

Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego

 

Czym zajmuje się Centrum Języków Obcych?

Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi:

 • Lektoraty dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych w grupach językowych na studiach stacjonarnych realizowane w ramach zajęć lektoratowych
 • Wykłady i konwersatoria w języku angielskim na studiach I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Zajęcia na studiach podyplomowych: Business English i Wirtschaftsdeutsch
 • Szkolenia dla nauczycieli języków obcych
 • Kursy „na życzenie”, tzw. moduły dla studentów Akademii i osób spoza uczelni w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego: biznesowego i prawniczego, a także innych języków obcych
 • Kursy języków obcych dla osób spoza Akademii przygotowujące do matury, rozwijające znajomość języków na różnych poziomach zaawansowania, a także rozwijające inne sprawności zawodowe, np.:
  • Czytanie dokumentów finansowych
  • Zarządzanie w środowisku wielokulturowym
  • Czytanie i rozumienie umów handlowych, itp.
 • Kursy dla firm przygotowujące pracowników do skutecznej komunikacji anglojęzycznej w firmie.
 • Cztery własne licencjonowane centra certyfikacji językowej: 

Jeśli chcesz zarejestrować się na egzamin certyfikatowy wybierz odpowiedni link powyżej.

 • Współpracę z wiodącymi wydawnictwami językowymi na świecie, m.in. recenzowanie przygotowywanych przez nich do druku podręczników. 
Illustration

Ocena pracy Centrum Języków Obcych przez ekspertów Rady Europy

Eksperci językowi Rady Europy, po wizytacji uczelni i po zapoznaniu się z pracą Centrum Języków Obcych, napisali w swoim „RAPORCIE EKSPERTÓW: POLSKA”, że nasze programy językowe „można traktować jako przykład doskonałej praktyki”, a „wymogi stawiane studentom wszelkich dyscyplin oraz sposób ich egzekwowania mogą być modelem do naśladowania w innych krajach”.

Men_illustration.png

Jakich języków obcych można uczyć się w ALK?

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje możliwość nauki wielu języków:

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, chińskiego, a także polskiego jako obcego.

STUDIA STACJONARNE

Na studiach stacjonarnych studenci uczą się dwóch języków:

 • angielskiego
 • drugiego języka obcego wybranego przez kandydata

Kandydat może wybrać spośród następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski – kontynuacja nauki niemiecki lub chiński - nauka od podstaw

Studentki w pracowni

STUDIA NIESTACJONARNE

W ramach studiów niestacjonarnych studenci uczą się jednego języka obcego. Studenci prawa mają w programie naukę języka angielskiego. Studenci innych kierunków mogą wybrać lektorat angielski lub niemiecki (pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób).

Obcokrajowcy studiujący w ALK w języku angielskim mają możliwość nauki języka polskiego.

kursy

Kto uczy języków obcych w ALK?

Centrum Języków Obcych to zespół wysokiej klasy wykładowców. Wielu z nich jest autorami podręczników do nauki języka ogólnego i specjalistycznego, kompletnych kursów e-learningowych z zakresu Business English, artykułów, recenzji i innych publikacji. Wielu naszych wykładowców odbyło staże i stypendia zagraniczne, w tym także w ramach programów Unii Europejskiej.

Wykładowcy są dobrymi dydaktykami – stosują skuteczne metody nauczania i korzystają z różnorodnych materiałów dydaktycznych w postaci podręczników językowych, multimedialnych materiałów autorskich, oraz specjalistycznych tekstów autentycznych np. umowy, dokumenty handlowe i prawnicze, case studies i artykuły. Wielu wykorzystuje najnowsze technologie do nauczania i testowania znajomości języka obcego.

 

Wszyscy lektorzy doskonalą swój warsztat metodyczny biorąc udział – jako prowadzący i uczestnicy – w konferencjach językowych, szkoleniach i seminariach oraz współpracując z międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami nauczycieli języka angielskiego, np. IATEFL, EULETA, z British Council i Instytutem Austriackim.

Nasi lektorzy są kierownikami licencjonowanych centrów certyfikacji językowej działających na terenie Akademii. Większość lektorów języka angielskiego i niemieckiego to egzaminatorzy LCCI, TOLES, PEARSON TEST of ENGLISH i ÖSD. Nasze centrum certyfikacji LCCI zostało wyróżnione dyplomem dla najlepszych ośrodków egzaminacyjnych w Polsce.

Centrum Języków Obcych przeprowadza badania i testy pilotażowe dotyczące egzaminów certyfikatowych, m.in. dla potrzeb British Council i Pearson.  

Centrum Języków Obcych współpracuje z wybranymi wydawnictwami językowymi; mamy zaszczyt recenzować najnowsze, mające wejść na rynek podręczniki do nauki języka specjalistycznego przygotowywane do publikacji przez wiodące na świecie wydawnictwa.

Wsparcie podopiecznych organizacji.jpg