Blok Trendy oraz prognozy w Zarządzaniu projektami w badaniach klinicznych

Trendy oraz prognozy w Zarządzaniu projektami w badaniach klinicznych

Trendy oraz prognozy w Zarządzaniu projektami w badaniach klinicznych

 

 

Podczas bloku zostaną przedstawione merytoryczne oraz praktyczne informacje dotyczące najnowszych trendów w metodologii zarządzania projektami. Wykładowcami będą osoby doświadczone w zarządzaniu projektami oraz eksperci w dziedzinie badań klinicznych.

Harmonogram bloku
Wystąpienia (16:15 - 18:15) Prowadzący
Jak z powodzeniem zepsuć projekt? Grzegorz Szałajko, Independent Expert on PM
Czy zarządzamy badaniami klinicznymi jako złożonym, adaptowalnym systemem? Katarina Pavlovic, Business Consultant and Strategist
Sztuka realizacji projektu: Zarządzenie Projektami w Badaniach Klinicznych Hope Cullen, Imperial Clinical Research Services
Panel dyskusyjny z prelegentami dotyczący trendów w zarządzaniu projektami w badaniach klinicznych Paweł Orzeł, PPD, ALK oraz Karol Szczukiewicz, Optimapharm, ALK

Jak z powodzeniem zepsuć projekt?

Grzegorz Szałajko

Independent Expert on PM

Międzynarodowy ekspert w obszarze zarządzania projektami i programami. Wspiera organizacje w transformacjach, zarządzaniu strategicznym, rozwoju modeli biznesowych oraz wdrażaniu skutecznych systemów zarządzania portfelami, programami i projektami. Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku m.in. w branżach takich jak IT, telekomunikacja, motoryzacja, budownictwo, outsourcing usług, finanse i bankowość, handel detaliczny, edukacja wyższa, produkcja przemysłowa, energetyka, wydobycie i przetwórstwo surowców naturalnych, inkubacja i finansowanie biznesu.

Współautor globalnego standardu zarządzania ryzykiem w portfelach, programach i projektach wydanego przez Project Management Institute (PMI). Edytor wiodący i jeden z architektów globalnego standardu oceny projektów Project Excellence Baseline wydanego przez International Project Management Association (IPMA). Jeden z najbardziej doświadczonych asesorów wiodących w prestiżowym konkursie IPMA Global Project Excellence Award. Jeden z członków założycieli Project Management Institute Poland Chapter oraz współzałożyciel wrocławskiego oddziału. Honorowy członek Project Management Association of Nepal (PMAN). Laureat międzynarodowej nagrody IPMA Otto Ziegelmeier Award za wkład w propagowanie idei project excellence na świecie oraz nagrody Atlas Project Management przyznawanej przez IPMA Polska za wkład w rozwój zarządzania projektami w Polsce. 

Twórca programów i wykładowca w międzynarodowych programach MBA oraz Executive MBA. Ceniony speaker zapraszany do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania.

 

Czy zarządzamy badaniami klinicznymi jako złożonym, adaptowalnym systemem?

foto KP
Katarina Pavlovic, PhD

Business Consultant and Strategist

Katarina Pavlovic jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Projektami i Innowacją w Belgradzie w Serbii. Z wykształcenia biochemik z tytułem doktora Zarządzania Jakością. Jest szczególnie związana z sektorem farmaceutycznym - swoją karierę rozpoczęła w  jednej z dużych firm farmaceutycznych w Serbii, gdzie zdobyła wiedzę i doświadczenie dające jej później możliwość awansu.

Z ponad 20-letnim doświadczeniem przemysłowym i czteroletnim doświadczeniem w środowisku akademickim, łączy naukę ze swoją wiedzą na tematy biznesowe, osiągając zamierzone wyniki. Odpowiada na wyzwania związane z dobrymi praktykami zarządzania projektami, kompetencjami i przywództwem jako kluczową częścią sukcesu w branży badań klinicznych. Ponieważ każde badanie kliniczne jest złożonym projektem, pomaga organizacji badań klinicznych w podnoszeniu poziomu jakości i wydajności.

Dr Pavlovic prowadzi kursy wprowadzające i wyższe z zarządzania ogólnego, współczesnego zarządzania, zarządzania projektami, ryzyka w zarządzaniu projektami, zarządzania wiedzą i innowacjami oraz zarządzania zmianą, z dużym naciskiem na wspieranie zaangażowania słuchaczy w naukę oraz aktywne działanie w różnych aspektach działalności biznesowej. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą specyfiki zwinnej transformacji przedsiębiorstw, zastosowania metodologii zarządzania Wiedzą i Innowacją, wkładu różnych aspektów przywództwa w ogólne cele biznesowe i nie tylko.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie strategii i rozwoju biznesu oraz innowacji jako parametru rozwoju i konkurencyjności. W usługach doradczych zajmuje się kwestiami rozwoju przedsiębiorstw, zmieniających się warunków rynkowych, wymogów kapitałowych i opcji inwestycyjnych, ograniczania ryzyka, transformacji modeli zwinnych i biznesowych, uczenia się i przywództwa. Jej portfolio usług doradczych obejmuje 39 firm.

 

Sztuka realizacji projektu: Zarządzenie Projektami w Badaniach Klinicznych

Hope Cullen
Hope Cullen

Imperial Clinical Research Services

Hope pełni stanowisko dyrektora ds. operacji projektowych w Imperial Clinical Research Services. Z firmą Imperial związana jest od 2007 roku, a rozpoczynała jako pierwszy kierownik projektu w firmie. W swojej obecnej roli kieruje zespołem 12 kierowników projektów oraz współpracowników celem zapewnienia klientom usług związanych z zaangażowaniem pacjentów, dystrybucją materiałów, zaopatrzeniem, setupem i logistyką w celu wsparcia globalnych badań klinicznych.

Nadzoruje interakcje z klientami, zarządzanie obciążeniem pracą, procesy i usprawnienia pracy oraz wzrost przychodów dzięki obsłudze klienta i wysiłkom na rzecz rozwoju relacji. Hope odgrywa kluczową rolę w wykorzystaniu procesów zarządzania projektami do poprawiania wyników projektów w obszarach terapeutycznych dla klientów - Imperial Clinical Research Services obsługuje ponad 4500 aktywnych protokołów.

 

Prowadzący panel dyskusyjny z prelegentami dotyczący trendów w zarządzaniu projektami w badaniach klinicznych

Paweł Orzeł

PPD, ALK

Absolwent Oxford Brooks University (MBA Business Administration), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie Biznesem) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydziału Technologii Żywności). Od 17 lat związany z badaniami klinicznymi. Dzięki wieloletniej pracy w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach CRO, na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych oraz dyrektorskich doskonale rozumie rynek badań klinicznych. Zna perspektywę Sponsora oraz firm prowadzących badania na jego zlecenie. 

Od 2015 roku związany zawodowo z firmą PPD, gdzie we współpracy z wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi zarządza globalnymi projektami badawczymi. Jako Project Director oraz Oversight Director odpowiada za zarzadzanie globalnymi programami i projektami oraz budowanie relacji ze strategicznymi klientami organizacji. 

Wieloletni wykładowca oraz promotor Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Medycznej w Lublinie. Autor oraz kierownik merytoryczny programu studiów podyplomowych – Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych.

Karol Szczukiewicz

Optimapharm, ALK

Od roku 2016 członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Przewodniczący grupy ds. szkoleń GCPpl w latach 2016-2021. Posiada ogromne doświadczenie w obszarze szkoleń, będąc prelegentem na wielu branżowych konferencjach oraz jako wykładowca kursów na takich uczelniach jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku czy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Ekspert Agencji Badań Medycznych.

Pomysłodawca i koordynator konkursu branżowego "Liderzy Badań Klinicznych" oraz wielu innych projektów edukacyjnych w obszarze badań klinicznych. Aktywnie wspiera rozwój badań niekomercyjnych w Polsce. Specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami, obszarze ochrony danych osobowych w zakresie badań klinicznych oraz rozwiązaniach e-health.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracował w globalnych firmach CRO oraz farmaceutycznych (PAREXEL, PSI CRO, ICON, Roche, Janssen Cilag) rozwijając umiejętności z zakresu monitorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV w wielu wskazaniach terapeutycznych (m.in. onkologia, neurologia, pulmonologia, kardiologia, okulistyka, nefrologia oraz choroby zakaźne). Obecnie pełni rolę Senior Project Managera w firmie Optimapharm.