Blok Innowacyjne terapie w badaniach klinicznych

Innowacyjne-terapie-www

Innowacyjne terapie w badaniach klinicznych

 

Porozmawiamy o rozwiązaniach, które dopiero pojawiają się na widnokręgu możliwości terapeutycznych, ale mają już zdecydowanie namacalne kształty. Nasi mówcy przeniosą nas w świat przyszłości medycyny, która dzieje się dziś.

Harmonogram bloku
Wystąpienia (9:00 - 11:00) Prowadzący
Szczepionki mRNA: z laboratorium do badań klinicznych prof. Jacek Jemielity, Head of the Laboratory of Bioorganic Chemistry at the Center for New Technologies, Warsaw University
Badanie REVERSE - ocena bezpieczeństwa leczenia bakteriofagowego w leczeniu infekcji stopy cukrzycowej Clara Leandro, MSc, Technophage - Portugalia
Terapia komórkowa limfocytami T regulatorowymi – z laboratorium do leczenia Prof. dr hab. Piotr Trzonkowski

Szczepionki mRNA: z laboratorium do badań klinicznych

Jacek Jemielity
prof. Jacek Jemielity

Head of the Laboratory of Bioorganic Chemistry at the Center for New Technologies, Warsaw University

prof. Jacek Jemielity jest kierownikiem Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii (CENT) Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Doktoryzował się na Wydziale Chemii UW w 2002 r. i w tym samym roku rozpoczął pracę jako adiunkt w Zakładzie Biofizyki IFD Wydziału Fizyki UW. W 2020 został profesorem chemii. Zajmuje się badaniami nad syntezą, właściwościami i zastosowaniami chemicznie modyfikowanych nukleotydów. Opracowuje metody syntezy biologicznie ważnych nukleotydów, tworzy narzędzia do modyfikacji kwasów nukleinowych przydatnych w badaniach ekspresji informacji genetycznej i zastosowaniach medycznych.

Opracował metodę otrzymywania mRNA o właściwościach niezbędnych do zastosowań terapeutycznych. Jego wynalazki są wykorzystywane w kilku badaniach klinicznych dotyczących immunoterapii nowotworów. Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym najbardziej prestiżowych czasopismach z tej dziedziny, takich jak Nucleic Acids Reserach, J. Am. Chem. Soc., Angewandte Chemie Int. Ed, RNA, Organic Lett. , Chemical Science, Molecular Cell, Nature Structural & Molecular Biology, Nature Communications and others). Jego artykuły były cytowane ponad 2160 razy. Jest współautorem 6 patentów chroniących jego wynalazki niemal na całym świecie oraz kilku zgłoszeń patentowych. Jedna z tych technologii, polegająca na modyfikacji mRNA, jest wykorzystywana w badaniach klinicznych szczepionek przeciwnowotworowych takich firm jak BioNTech, Sanofi, Roche, Pfizer. Stypendysta tygodnika Polityka (2008) i laureat Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „badania + rozwój” (2017), nominowany w konkursie Europejskiego Urzędu Patentowego „Europejski Wynalazca” 2018 w kategorii „Badania”. W jego karierze bardzo ważna była zawsze współpraca z utalentowaną młodzieżą zafascynowaną badaniami naukowymi. Jest współzałożycielem i prezesem ExploRNA Therapeutics, spółki spin-off z UW, zajmującej się rozwojem technologii modyfikacji mRNA i opracowywaniem innowacyjnych terapii opartych na mRNA.

Badanie REVERSE - ocena bezpieczeństwa leczenia bakteriofagowego w leczeniu infekcji stopy cukrzycowej

Clara Leandro
Clara Leandro MSc

Technophage - Portugalia

Clara jest absolwentką biologii, magistrem parazytologii medycznej i przygotowuje rozprawę doktorską z biotechnologii. Od 16 lat aktywnie pracuje w Technophage SA i jako Kierownik Obszaru Terapeutycznego Zakażeń odpowiada za zespół bakteriofagowy. Autorka 32 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych oraz kilku wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Współpracuje z Uniwersytetem Lizbońskim w działalności dydaktycznej jako proszony wykładowca.

Obszar specjalizacji Clary obejmuje badania nad nowymi produktami przeciwdrobnoustrojowymi, a mianowicie terapiami opartymi na bakteriofagach, oraz opracowywanie eksperymentalnych modeli zwierzęcych do przedklinicznych badań skuteczności. Jej wiedza z zakresu biologii bakteriofagów zainspirowała ją do włączenia do Komitetu Przeglądu Bezpieczeństwa Fazy I badania klinicznego najbardziej zaawansowanego produktu firmy Technophage przeznaczonego do leczenia infekcji stopy cukrzycowej.

Terapia komórkowa limfocytami T regulatorowymi – z laboratorium do leczenia

Piotr Trzonkowski
Prof. dr hab. Piotr Trzonkowski

Dyplom lekarza 1999, tytuł doktora nauk medycznych w 2003, tytuł profesora nauk medycznych w 2014. W początkowym okresie działalności badawczej jego zainteresowania dotyczyły zaburzeń odporności u ludzi starszych i ich wpływ na szczepienia ochronne, a następnie indukcji tolerancji immunologicznej w przeszczepach i chorobach autoimmunologicznych. Jego zespół jako pierwszy na świecie wprowadził do kliniki człowieka terapię komórkową opartą o immunosupresyjne limfocyty T regulatorowe. Obecne miejsce pracy to Katedra i Zakład Immunologii Medycznej Gdański Uniwersytet Medyczny. W spółce spin-off Poltreg jako prezes komercjalizuje terapię limfocytami Treg. W przeszłości także Uniwersytet w Oksfordzie (2004-2006) i Uniwersytet w Chicago (2010-2011). W 2017 roku za swoje badania otrzymał najważniejszą polską nagrodę naukową: Nagrodę Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu i o Ziemi (więcej: chorób człowieka:https://www.fnp.org.pl/prof-piotr-trzonkowski-laureat-nagrody-fnp-2017/, Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=-DrzGVNxjj8). (Maj 2021: ponad 170 publikacji, liczba cytowań według Web of Science > 3400 i z wyłączeniem autocytowań > 3100, indeks h = 28). Prywatnie żonaty, ojciec Antka (8lat) i Kacpra (3roku) wolny czas spędzający najchętniej z rodziną. Gdy tylko czas pozwala podróżuje do ciekawych zakątków świata, uprawia amatorsko bieganie i spaceruje z ukochaną buldożką Inką. Poza zawodowymi pasjami interesuje go historia XX wieku.