Alienacja algorytmiczna: praca i zatrudnienie w erze sztucznej inteligencji

Alienacja algorytmiczna: praca i zatrudnienie w erze sztucznej inteligencji

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr Miłosz Miszczyński
Kwota dofinansowania
Koszty
372 338 PLN
Czas trwania
10.07.2020- 09.02.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie zmian w miejscu pracy wynikających z implementacji algorytmów i weryfikacja tezy, że algorytmy pełnią podwójną funkcję: nie tylko pozwalają na większą wydajność, zapewniając optymalną kontrolę siły roboczej, ale także kształtują podmiotowość pracowników, wytwarzając nowe rodzaje zaangażowania w miejscu pracy za pośrednictwem środowiska cyfrowego. Innymi słowy, projekt ten ma na celu zbadanie, w jaki sposób zarządzanie algorytmiczne przyczynia się do zmian w sposobie, w jaki siła robocza angażuje się w pracę, na które jak dotąd nie poświęcano tyle samo uwagi co w wypadku tezy o optymalizacji. Projekt bada implementacje algorytmiczne, dynamikę miejsc pracy i kontekst pracy algorytmicznej w celu nakreślenia tej formy zmiany organizacyjnej.

Wpływ rezultatów

Oczekiwanym rezultatem projektu jest rozwinięcie teorii alienacji, która pozwala zaobserwować, że spojrzenie na technologię algorytmiczną w świetle modelu podmiotowości oznacza, w efekcie, rozpoznanie nowego rodzaju zaangażowania pracownika w miejscu pracy, odzwierciedlonego na rynku pracy oraz w nowych wzorcach wzrostu biznesu i regulacji.

 

dr Miłosz Miszczyński