Alienacja algorytmiczna: praca i zatrudnienie w erze sztucznej inteligencji

Alienacja algorytmiczna: praca i zatrudnienie w erze sztucznej inteligencji

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr Miłosz Miszczyński
Kwota dofinansowania
Koszty
372 338 PLN
Czas trwania
10.07.2020- 09.02.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie zmian w miejscu pracy wynikających z implementacji algorytmów i weryfikacja tezy, że algorytmy pełnią podwójną funkcję: nie tylko pozwalają na większą wydajność, zapewniając optymalną kontrolę siły roboczej, ale także kształtują podmiotowość pracowników, wytwarzając nowe rodzaje zaangażowania w miejscu pracy za pośrednictwem środowiska cyfrowego. Innymi słowy, projekt ten ma na celu zbadanie, w jaki sposób zarządzanie algorytmiczne przyczynia się do zmian w sposobie, w jaki siła robocza angażuje się w pracę, na które jak dotąd nie poświęcano tyle samo uwagi co w wypadku tezy o optymalizacji. Projekt bada implementacje algorytmiczne, dynamikę miejsc pracy i kontekst pracy algorytmicznej w celu nakreślenia tej formy zmiany organizacyjnej.

Wpływ rezultatów

Oczekiwanym rezultatem projektu jest rozwinięcie teorii alienacji, która pozwala zaobserwować, że spojrzenie na technologię algorytmiczną w świetle modelu podmiotowości oznacza, w efekcie, rozpoznanie nowego rodzaju zaangażowania pracownika w miejscu pracy, odzwierciedlonego na rynku pracy oraz w nowych wzorcach wzrostu biznesu i regulacji.

 

dr Miłosz Miszczyński

Kierownika Zakładu Współczesnych Problemów Zarządzania i Pracy w Katedrze Zarządzania ALK. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Obecnie prowadzi grant NCN OPUS 18, w którym analizie poddane są modele miejsc pracy zarządzanych algorytmicznie w różnych branżach.

Jego poprzednie doświadczenia badawcze obejmują badania modeli licencji w branży kreatywnej, badania mobilności globalnych łańcuchów wartości firm technologicznych (m.in. badanie fabryki, która przeniosła się z Niemiec do Rumunii, a później do Chin, finansowane z the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund); pracę jako badacz (Research Fellow) w brytyjskich uczelniach (University of Oxford, University of Surrey) oraz pracę jako wykonawca w grancie Horyzont 2020 (Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona).