Aktualność 

Żegnamy wielkiego człowieka śp. prof. Kazimierza Rycia, którego śmiała wizja i stworzenie w 1972 r. Instytutu Zarządzania zapoczątkowały w Polsce rozwój nowej dyscypliny nauki i doprowadziły do powstania pierwszego uniwersyteckiego wydziału zarządzania.

20.05.2020

Dziś świat akademicki, a w szczególności uczeni uprawiający dyscyplinę zarządzania oraz uczelnie kształcące w tym kierunku tracą swojego wielkiego patrona.

Pozostanie zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Rektor, Prezydent, Senat, pracownicy i studenci Akademii Leona Koźmińskiego

powrót / back