Aktualność 

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia formy i sposobu składania wniosków o stypendia w czasie epidemii.

08.05.2020

W związku  z wprowadzonym stanem epidemii i zmianą przepisów zostało wydane zarządzenie Rektora Akademii Leona Koźmińskiego nr 49 - 2019/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia formy i sposobu składania wniosków o stypendia i inne świadczenia - pobierz plik.

powrót / back