Aktualność 

Zapraszamy na wyjątkowy program szkoleniowy - Akademia negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości w biznesie

27.03.2019

Zdobędziecie umiejętność argumentowania i obrony swoich interesów. Zobaczycie wszystkie elementy Harvardzkiego podejścia do procesu negocjacji, dzięki którym będziecie mogli sami ocenić, czy macie do czynienia z potencjalnym partnerem w biznesie czy też tracimy swój czas. Zdobędziecie też najnowszą wiedzę i umiejętności o tym, jak usprawnić budowanie relacji z partnerami i kreować wartość dodaną w biznesie. 

Gwarantujemy też sporą dozę inspiracji, uruchomienie autorefleksji, zmianę przekonań co do postrzegania swojej pozycji podczas rozmów biznesowych oraz wynikających z nich zachowań negocjacyjnych.

Całość Akademii jest prowadzona warsztatowo w oparciu o rozgrywanie gier symulacyjnych i pracę zespołową, omawianie wyników oraz zachowań, które do tych wyników doprowadziły. Warsztaty są prowadzone w różnych formach: od dwuosobowych gier negocjacyjnych na pierwszych kursach do sześcioosobowych gier w module z negocjacji zespołowych i wielostronnych. Do części wniosków założonych w celach uczestnicy dochodzą sami, pozostałe wnioski są pokazywane podczas omówienia warsztatów.

Dodatkowe efekty z uczestnictwa:

  • uruchomienie autorefleksji,
  • odświeżenie wiedzy i umiejętności dotyczących procesu negocjacji,
  • zmiana zachowań i postrzegania swojej pozycji podczas rozmów biznesowych,
  • lepsze poznanie siebie oraz swoich partnerów w biznesie w oparciu o style myślenia i style działania FRIS®.

Sprawdź poszczególne moduły, każdy z nich stanowi osobne szkolnie. Możesz zakupić cały program i zapłacić mniej.

Skontaktuj z nami w sprawie rabatu. 
Osoba kontaktowa: Małgorzata Oświata, +48 728 495 771, moswiata@kozminski.edu.pl

 

Akademia Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie

powrót / back