Aktualność 

Zapraszamy na warsztaty z zarządzania projektami, przygotowujące do międzynarodowej certyfikacji IPMA na poziomie D, które poprowadzi Michał Karlikowski. Pierwsze spotkanie odbędzie się w terminie 12-13 października 2020 r.

20.09.2020

ADRESACI SZKOLENIA

 • kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych
 • menedżerowie nadzorujący projekty
 • członkowie Komitetów Sterujących, pracownicy PMO
 • specjaliści i osoby zainteresowane pracą w środowisku projektowym


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • zapoznanie się z koncepcją certyfikacją kompetencyjną IPMA (NCB 4.0)
 • umiejętność planowania harmonogramu projektu
 • umiejętność alokacji zasobów i planowania kosztów projektowych
 • umiejętność analizy Earn
 • wstępne przygotowanie do certyfikacji IPMA D
 • uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • elementy podstaw zarządzania projektami (analiza interesariuszy, cele, model fazowy, SPP, ryzyko)
 • harmonogram projektu (zaawansowane)
 • zasoby projektowe (planowanie)
 • koszty projektowe (wyznaczanie)
 • metoda EV
 • warsztat „C” – powtórzenie wszystkich narzędzi
 • egzamin próbny IPMA D
 • powtórka egzaminacyjna (zadania egzaminacyjne)


Szczegóły i zapisy TUTAJ.

powrót / back