Aktualność 

Zapraszamy na szkolenie „PROSCI Change Management Certification Program”

17.02.2020

W dzisiejszych realiach prowadzenia biznesu, o sukcesie firmy decydują nie tylko dobre pomysły, ale także sprawność z jaką są wdrażane. Zbudowanie kompetencji change management w organizacji może przynieść następujące korzyści:

  • szybszy czas reakcji firmy na zmiany, szybsze tempo wdrażania zmian oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku
  • uporządkowanie działań przy wdrażaniu zmian, dzięki czemu możliwe jest wdrażanie większej liczby zmian w tym samym czasie przy zachowaniu wysokiego poziomu zaangażowania pracowników
  • zminimalizowanie poziomu oporu wobec zmian oraz ryzyka niepowodzenia w osiągnięciu celów biznesowych projektów wprowadzających istotne zmiany w organizacji.


W programie m.in.:

  • Dlaczego zarządzanie ludzką stroną zmiany jest krytycznie istotne dla powodzenia projektu?
  • Wykorzystanie modelu Prosci ADKAR® do przeprowadzania przez zmiany zespołów i całych organizacji
  • Przygotowanie strategii zarządzania zmianą dla swojego projektu
  • Wypracowanie 5 planów: komunikacji, zarządzania oporem, pracy ze sponsorami, szkoleń, działań z menedżerami średniego szczebla
  • Integracja zarządzania zmianą z zarządzaniem projektem

 

Uczestnicy warsztatu otrzymują międzynarodowy certyfikat Prosci®.

Czas trwania: 3 dni
Termin: 26-28 marca 2020
Cena: 10 900 zł brutto (stawka zw. z VAT) za osobę

Trener: Krzysztof Ogonowski

Krzysztof Ogonowski

Ekspert zarządzania zmianą i zarządzania projektami, Prezes Silfra Consulting, doświadczony we wdrażaniu strategii digitalizacji, zmian organizacyjnych i transformacji biznesowej w największych firmach w Polsce i w Europie. Warsztat PROSCI® Change Management Certification Program w Akademii Leona Koźmińskiego poprowadzi po raz pierwszy.

Więcej informacji i zapisy


powrót / back