Aktualność 

Zapraszamy na intensywne kursy językowe dla maturzystów. Od marca 2020, na 8 tygodni przed egzaminem dojrzałości, wspólnie z lektorami ALK będzie można przygotować się do matury z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym.

17.02.2020

Adresatami kursów są uczniowie klas maturalnych, ale również klas drugich (liceum) i trzecich (technikum).

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do matury podstawowej. W ramach kursu uczniowie będą nabierać pewności siebie, doskonaląc umiejętności we wszystkich obszarach wymaganych na maturze ustnej i pisemnej: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Intensywne kursy językowe przygotowujące do egzaminów maturalnych będą odbywały się w ALK na następujących poziomach:

  • angielski: matura na poziomie podstawowym
  • niemiecki: matura na poziomie podstawowym

Na zajęciach zostaną omówione wszystkie części egzaminu maturalnego (zarówno wersji podstawowej, jak i rozszerzonej), ich specyfika, trudności na jakie napotykają zdający oraz techniki rozwiązywania testów.

Uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki pozwalające na efektywne rozwiązanie zadań. Wspólnie – w grupach lub parach – oraz indywidualnie będą pracować nad poszczególnymi zadaniami. Każdy ze słuchaczy na początku kursu otrzyma opis swoich mocnych i słabych stron wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.

 

Szczegółowe informacje na temat kursów są dostępne tutaj:

  1. Intensywny kurs języka angielskiego dla maturzystów na poziomie podstawowym
  2.  Intensywny kurs języka niemieckiego dla maturzystów na poziomie podstawowym

 

 

powrót / back