Aktualność 

Zapraszamy do Letniej Szkoły Ery Nowych Kobiet by Koźmiński, organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Era Nowych Kobiet, prowadzonym przez Joannę Przetakiewicz. Spotkania online odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00.

20.07.2020

Do udziału w inicjatywie zapraszamy wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak być produktywnym, odpowiadać na trendy branżowe, zarządzać ryzykiem i kosztami, a także dostarczać usługi szyte na miarę real time.

Wiodący eksperci studiów podyplomowych w Koźmiński Executive Business School przygotowali w ramach letniej szkoły cykl zajęć online, które odbywać się będą przez całe wakacje. Zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 10.

 

  • 21 lipca, godz. 10:00

„Prawo pracy w dobie COVID-19”, dr Magdalena Kuba 

 

  •  28 lipca, godz. 10:00

„Rachunkowość to księgowość”, prof. Dorota Dobija

W czasie webinarium przedyskutujemy z aktywnym udziałem uczestników pytanie: „Po co jest nam potrzebna rachunkowość?”. Zastanowimy się, co właściwie robią księgowi i czy możemy zarządzać swoim zyskiem. Przeanalizujemy, do czego w firmie jest potrzebna rachunkowość zarządcza.

 

  • 4 sierpnia, godz. 10:00

„Koszty i ryzyko w organizacji”, dr Iwona Cieślak    

Żyjemy w czasach dużej niepewności, co tworzy nową rzeczywistość dla każdej organizacji. Jednym z najistotniejszych czynników towarzyszących każdej działalności gospodarczej jest ryzyko. Jest ono konsekwencją działania w zmiennym i niepewnym otoczeniu, w którym mogą zachodzić nieprzewidywalne zdarzenia. Chcąc efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem nie można ignorować warunków, w jakich prowadzi się działalność. Dysponowanie informacjami o niepewnym i zmieniającym się otoczeniu wpływa na efekt podejmowanych decyzji, które nierozerwalnie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez organizację. Sprawne zarządzanie kosztami i ryzykiem to podstawa zarządzania każdej nowoczesnej organizacją. Pozwala to przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać ich potencjał, podejmować optymalne decyzje biznesowe oraz trwale budować przewagę konkurencyjną. Poprawia także relacje między korzyściami osiągniętymi przez klientów oraz właścicieli jednostki gospodarczej a wartością zużytych zasobów.

 

  • 11 sierpnia, godz. 10:00

„Bardzo prosto o finansach”, dr Błażej Podgórski

Kwestie finansów to, obok pomysłu, najważniejszy fundament każdego biznesu. Z tego też powodu każdy inwestor musi je kontrolować. Z jednej strony musi dbać o utrzymanie płynności, a z drugiej –  mieć na uwadze uzyskanie odpowiedniej rentowności. Obszar płynności rozszerzymy o kwestię pozyskiwania środków pieniężnych – za pomocą programów pomocowych, kredytów oraz rynku kapitałowego. W dobie koronawirusa znaczenie płynności wzrosło, gdyż firmy bankrutują nie z powodu braku zysku, tylko środków finansowych. Obszar zyskowności obejmie również klasyfikację kosztów i wydatków w firmie.

  • 18 sierpnia, godz. 10:00

„Prywatność w cyfrowej transformacji”, Karolina Małagocka

Prywatność – żyje czy umarła? Jest czy jej nie ma? Czy odpowiedź na to pytanie w dobie transformacji cyfrowej się zmieniła? Czy otoczeni przez aplikacje, wideokonferencje, pracę zdalną i powszechne przekonanie o tym, że dane to złoto, „ropa”, a nawet nowa waluta, wciąż mamy możliwość wyznaczania granic naszej prywatności? Podczas spotkania zastanowimy się, jak postrzegano te kwestie od momentu pojawienia się prasy do czasów dominacji mediów
społecznościowych. Zostaną poruszone tematy związane z wyciekami danych, możliwościami ochrony tożsamości w sieci, dobrymi praktykami. Będą też przedstawione wyniki badań dotyczące udostępniania danych i ryzykownych zachowań związanych z bezpieczeństwem haseł, przelewów bankowych i innych czynności w sieci.

 

  • 4 września (wyjątkowo w piątek), godz. 10:00, godz. 10:00

„BezStres możliwości, czyli o tym jak wykorzystać stres, lęk i emocje w rozwoju osobistym i zawodowym”, dr Anna Kieszkowska-Grudny    

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o wpływie stresu na nasze życie, a Polacy są jednym z najbardziej zestresowanych narodów w Europie! Dlatego nasze ostatnie spotkanie dotyczyć będzie tego bardzo ważnego zagadnienia. Będziemy mieli okazję dowiedzieć się, czym tak dokładnie jest stres, lęk i inne emocje. Czy można się w ogóle nie stresować, a jeśli tak, to jak to zrobić? Ekspertka podsumuje najczęstsze źródła stresu oraz opowie, do jakich poważnych chorób może prowadzić długie przebywanie w stanie wysokiego stresu. Rozstrzygniemy kwestię tego, która z płci stresuje się bardziej, a przy okazji obalimy kilka mitów na temat lęku oraz innych emocji. Wszystko po to, aby to, co nas hamuje przekuć w potencjał do wykorzystania, rozwoju i poczucia szczęścia.

 

Udział jest bezpłatny. Wszystkie spotkania odbędą się na żywo na Facebooku Stowarzyszenia Era Nowych Kobiet. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć o godz. 10:00, będą miały możliwość obejrzenia nagrań video ze spotkań na tej stronie. 

powrót / back