Aktualność 

Z dumą informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uznała, że kształcenie prowadzone na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego zasługuje na ocenę wyróżniającą.

22.02.2018

Oznacza to, że realizujemy ten program z zastosowaniem ponadprzeciętnych standardów. Według raportu powizytacyjnego wszystkie kryteria prowadzenia kierunku, w tym m.in. program kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie i infrastruktura, zostały spełnione w najwyższym stopniu.

Prezydium PKA decyzję o przyznaniu nam wyróżnienia podjęło 8 lutego 2018 r.

Warto wspomnieć, że nasze finanse są klasyfikowane w światowym rankingu "Financial Times" Global Masters in Finance na miejscu 15. Więcej

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia
Finanse i rachunkowość - studia II stopnia
Bachelor in Finance and Accounting
Masteer in Finance and Accounting

powrót / back