Aktualność 

Wypłaty stypendiów za lipiec 2020 r.

26.06.2020

KOMUNIKAT z dnia 26 czerwca 2020 roku
Temat: Wypłaty stypendiów za lipiec 2020 r.


Szanowni Państwo,
realizacja wypłat stypendiów za lipiec b.r., po sprawdzeniu Państwa statusu jako studentów, nastąpi w pierwszym tygodniu lipca.
Skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium – decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie lub ukończenie studiów (obrona).

Pozdrawiam,
Magdalena Skopiec

powrót / back