Aktualność 

Wypłaty stypendiów za kwiecień

16.04.2020

KOMUNIKAT z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Temat: Wypłaty stypendiów za kwiecień 2020 r. 

Szanowni Państwo,

wpłynęła rata z ministerstwa na wypłaty stypendiów za kwiecień.

Realizacja wypłat stypendiów za kwiecień, po sprawdzeniu Państwa statusu jako studentów, będzie miała miejsce w piątek 17 kwietnia b.r. oraz  w poniedziałek 20 kwietnia b.r.

Skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium – decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie lub ukończenie studiów (obrona).

Na każdy miesiąc uczelnia otrzymuje ratę z ministerstwa. Na ogół przysyłana jest w drugiej połowie miesiąca, nie istnieje jednak żaden harmonogram wysyłania rat przez ministerstwo. Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów w ALK 2019/2020, w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu raty z ministerstwa - realizowana jest jej wypłata. 

W każdym miesiącu na stronie pojawia się komunikat nt. realizowania przelewów za ten miesiąc, może się on pojawić nawet w ostatnim dniu miesiąca. Brak komunikatu oznacza, że nie wpłynęły jeszcze środki na dany miesiąc i nie jesteśmy w stanie określić daty wypłaty. 

Pozdrawiam,

Magdalena Skopiec

powrót / back