Aktualność 

Wypłaty stypendiów za czerwiec 2020 r.

08.06.2020

KOMUNIKAT z dnia 8 czerwca 2020 roku

Temat: Wypłaty stypendiów za czerwiec 2020 r. 

Szanowni Państwo,

realizacja wypłat stypendiów za czerwiec, po sprawdzeniu Państwa statusu jako studentów, rozpocznie się  w dniu dzisiejszym.

Skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium – decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie lub ukończenie studiów (obrona).

Pozdrawiam,

Magdalena Skopiec

powrót / back