Aktualność 

Wypłata stypendiów za marzec 2020 r.

18.03.2020

KOMUNIKAT z dnia 18 marca 2020 roku
Temat: Wypłaty stypendiów za marzec 2020 r.


Szanowni Państwo,
wpłynęła rata z ministerstwa na wypłaty stypendiów za marzec.
Realizacja wypłat stypendiów za marzec, po sprawdzeniu Państwa statusu jako studentów, rozpocznie się w czwartek 19 marca b.r.
Skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium – decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie lub ukończenie studiów (obrona).
Na każdy miesiąc uczelnia otrzymuje ratę z ministerstwa. Na ogół przysyłana jest w drugiej połowie miesiąca, nie istnieje jednak żaden harmonogram wysyłania rat przez ministerstwo. Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów w ALK 2019/2020, w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu raty z ministerstwa - realizowana jest jej wypłata.
W każdym miesiącu na stronie pojawia się komunikat nt. realizowania przelewów za ten miesiąc, może się on pojawić nawet w ostatnim dniu miesiąca. Brak komunikatu oznacza, że nie wpłynęły jeszcze środki na dany miesiąc i nie jesteśmy w stanie określić daty wypłaty.


Pozdrawiam,
Magdalena Skopiec

powrót / back