Aktualność 

Wypłata stypendiów za kwiecień 2019 r.

17.04.2019

KOMUNIKAT z dnia 17 kwietnia 2019 roku
Temat: Wypłaty stypendiów za kwiecień 2019 r.


Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym wpłynęła rata z ministerstwa na wypłaty stypendiów za kwiecień.
Realizacja wypłat stypendiów za kwiecień, po sprawdzeniu Państwa statusu jako studentów, rozpocznie się jutro tj. 18 kwietnia.
Skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium – decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata statusu studenta.
Na każdy miesiąc uczelnia otrzymuje ratę z ministerstwa. Na ogół przysyłana jest w drugiej połowie miesiąca, nie istnieje jednak żaden harmonogram wysyłania rat przez ministerstwo. Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej ALK 2018/2019, w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu raty z ministerstwa - realizowana jest jej wypłata.
W każdym miesiącu na stronie pojawia się komunikat nt. realizowania przelewów za ten miesiąc, może się on pojawić nawet w ostatnim dniu miesiąca. Brak komunikatu oznacza, że nie wpłynęły jeszcze środki na dany miesiąc i nie jesteśmy w stanie określić daty wypłaty.


Pozdrawiam,
Magdalena Skopiec

powrót / back