Aktualność 

Wypłata stypendiów za czerwiec i lipiec 2019 r.

14.06.2019

KOMUNIKAT z dnia 14 czerwca 2019 roku
Temat: Wypłaty stypendiów za czerwiec oraz za lipiec 2019 r.

Szanowni Państwo,

Wpłynęła rata z ministerstwa na wypłaty stypendiów za czerwiec i lipiec.

Po sprawdzeniu Państwa statusu w czerwcu  (skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium), realizacja wypłat stypendiów za czerwiec rozpocznie się we wtorek 18.06.2019 r.

Po sprawdzeniu Państwa statusu w lipcu (skreślenie z listy studentów oraz ukończenie studiów skutkuje utratą prawa do stypendium), realizacja wypłat stypendiów za lipiec rozpocznie się we wtorek 02.07.2019 r.

Ostatnia rata stypendium należna jest za miesiąc, w którym nastąpiło skreślenie lub odbyła się obrona.

Pozdrawiam,
Magdalena Skopiec

powrót / back