Aktualność 

Wydawnictwo Springer Briefs in Economics wydało publikację ekspertów ALK „Zrównoważony wskaźnik rozwoju dla europejskich krajów OECD, 1999-2017”. Autorami są prof. Andrzej K. Koźmiński, prof. Adam Noga, prof. Krzysztof Zagórski i dr Katarzyna Piotrowska.

02.07.2020

Projekt badawczy to wynik interdyscyplinarnej współpracy między ekspertami z kilku dziedzin biznesu:

  • prof. Andrzej Koźmiński - zarządzanie
  • prof. Adam Noga - ekonomia
  • prof. Krzysztof Zagórski - socjologia
  • dr Katarzyna Piotrowska - statystyka

Pierwszym krokiem autorów było podążanie za paradygmatem „poza PKB” i zbudowanie złożonego wskaźnika dobrobytu społeczno-gospodarczego tylko dla jednego kraju, czyli Polski. W ten sposób eksperci początkowo opracowali Indeks Zrównoważonego Rozwoju (BDI), który był możliwy dzięki dokładnej analizie informacji z różnych dyscyplin naukowych.

Kolejny etap polegał na zbadaniu, czy dynamika BDI może wyjaśnić logikę cyklu koniunkturalnego. Wywołało to jeszcze więcej pytań o politykę społeczno-ekonomiczną związaną z cyklem koniunkturalnym i jej zależność od poziomu równowagi. Indeks zastosowano do 22 europejskich członków OECD i UE (w latach 1999-2017), a wyniki porównano na podstawie wspólnej bazy danych statystycznych. Próba składa się ze stosunkowo bogatych, rozwiniętych gospodarczo demokratycznych krajów, należących do europejskiej rodziny kultur i tradycji, otwartych, ale też narażonych na globalną konkurencję.

Publikacja pokazuje, że emocje nie są dobrym doradcą w sprawach gospodarczych i społecznych. Duży nacisk kładzie na to, że bezkrytyczne podążanie za emocjonalnymi pragnieniami poprzez zwiększanie wydatków socjalnych oraz ignorowanie czynnika produktywności, prowadzi donikąd.

Projekt był aktywnie wspierany oraz finansowany z funduszu Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Akademii Leona Koźmińskiego. Rektor ALK prof. Witold T. Bielecki oraz prof. Robert Rządca, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry, wspierali inicjatywę od samego początku, co zostało docenione przez autorów publikacji.

powrót / back