Aktualność 

Wniosek naszej Akademii pt. "HEALTH ECONOMICS and BIG DATA ANALYTICS - studia dualne o profilu praktycznym w ALK" został bardzo wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Termin realizacji - 01.03.2019-31.10.2021.

06.07.2018

Budżet projektu - ponad 800 tys. zł.

Rosnące potrzeby zdrowotne wywierają coraz większą presję na ograniczone budżety systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Pogłębianie się problemów finansowych wymusza potrzebę prowadzenia obiektywnej i transparentnej dystrybucji środków finansowych. Wraz ze wzrostem znaczenia ekonomiki zdrowia w poszukiwaniu optymalnej alokacji publicznych zasobów, rośnie również zapotrzebowanie na profesjonalne kadry w tym obszarze.

W ramach projektu zaplanowaliśmy przygotowanie i realizację stacjonarnych studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku ekonomia, II stopnia, prowadzonych w jęz. angielskim. Międzynarodowy charakter studiów związany jest m.in. z wykładowym językiem angielskim, prowadzeniem zajęć przez międzynarodową kadrę naukową z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich oraz umożliwieniem udziału w studiach cudzoziemcom, realizacją części programu kształcenia i jego efektów w międzynarodowych instytucjach oraz włączeniem pracodawców w powstanie i prowadzenie studiów, od rekrutacji aż po proces dyplomowania.

powrót / back