Aktualność 

W ostatnim dniu sprawowania funkcji Rektora przez prof. Witolda Bieleckiego odbyła się uroczystość przekazania insygniów rektorskich prof. Grzegorzowi Mazurkowi, wybranemu przez Radę Powierniczą i Senat na Rektora ALK w kadencji 2020-2024.

31.08.2020

Do Sali Senatu przybyli wszyscy dotychczasowi prorektorzy, dziekani i prodziekani, nowi prorektorzy, rozpoczynający swoją misję, i przedstawiciele administracji. Ponad stu pracowników śledziło wydarzenie zdalnie, korzystając z aplikacji MS Teams. Tradycyjną akademicką oprawę uroczystości uzupełniał obowiązek przestrzegania reguł sanitarnych – wszyscy akademicy, oprócz tóg i biretów, musieli założyć maseczki i rękawiczki ochronne.

Odchodzący Rektor podziękował swoim współpracownikom, wręczył im listy i pamiątkowe upominki, a następnie – zgodnie z akademickim ceremoniałem – przekazał berło i łańcuch rektorski nowemu Rektorowi.

Prof. Grzegorz Mazurek w krótkim wystąpieniu zadeklarował kontynuację linii rozwoju uczelni wyznaczonej przez dwóch swoich poprzedników. Nawiązał do Dekalogu Koźmińskiego, czyli zbioru zasad ogłoszonych na początku istnienia uczelni przez jej założyciela i pierwszego Rektora, profesora Andrzeja Koźmińskiego. Zaakcentował przy tym zasadę, że uczelnia stanowi dobro wspólne całej społeczności, a więc nie tylko władz, ale też pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i samych studentów.

Dotychczasowy Rektor, prof. Witold Bielecki, odebrał nominację na Prezydenta ALK, którą dotychczas sprawował prof. Andrzej Koźmiński, zaś prof. Koźmiński otrzymał tytuł Honorowego Prezydenta Akademii Leona Koźmińskiego.

Od jutra, czyli od 1 września 2020 roku, Rektorem Akademii Leona Koźmińskiego jest prof. Grzegorz Mazurek.

Władze uczelni po uroczystości

Więcej zdjęć z uroczystości można zobaczyć tutaj.

powrót / back