Aktualność 

Od roku akademickiego 2018/2019 w ALK zostanie uruchomiony nowy program: unijne i międzynarodowe prawo handlowe. Studia potrwają 2 lata i zakończą się uzyskaniem tytułu magistra.

14.07.2018

- Unijne i międzynarodowe prawo handlowe to program interdyscyplinarny - mówi dr Anna Pudło, opiekun merytoryczny studiów. - Jest ukierunkowany na uzyskanie wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu tych nauk prawnych, które powiązane są z prowadzeniem międzynarodowej działalności handlowej, lecz także nauk o zarządzaniu i ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Tego rodzaju interdyscyplinarne wykształcenie zapewni absolwentom programu mocną pozycję na rynku pracy.

W programie studiów wykorzystywane są praktyczne formy nauczania (warsztaty, konwersatoria, udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach), które w przyszłości umożliwią absolwentom  prowadzenie transgranicznej działalności handlowej.

Więcej informacji o programie

powrót / back