Aktualność 

W naszej Akademii odbyła się XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Do etapu okręgowego jednej z najpopularniejszych olimpiad zgłosiło się prawie 80 licealistów.

13.01.2020

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady była „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.

Uczestnicy zdawali egzamin pisemny złożony z trzech elementów:

  •  jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady
  • zadania z analizy finansowej
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią)

Olimpiada była zorganizowana na szczeblu okręgowym, co oznacza, że wzięli w niej udział uczestnicy
z województwa mazowieckiego. Osoby z najlepszymi wynikami przejdą do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 4 i 5 kwietnia 2020 w Serocku.

Przypominamy, że laureaci i finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego mogą liczyć na stypendium
dla olimpijczyków w naszej uczelni.

powrót / back