Aktualność 

W ALK odbyła się konferencja „Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później” z udziałem: b. Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, prof. Grzegorza Kołodko oraz wielu wybitnych polskich ekonomistów.

17.05.2019

25 lat temu powstała pierwsza po przełomie 1989 r. kompleksowa strategia społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, którą prof. Grzegorz W. Kołodko przygotował z zespołem ekspertów, głównie ekonomistów i akademików. Była nowatorska, jak na tamte czasy, bo mówiła o potrzebie równoważenia kosztów społecznych zachodzących w gospodarce dość gwałtownych zmian, związanych ze wprowadzaniem wolnego rynku i konkurencji.  

„Strategia dla Polski, 25 lat później” – pod takim tytułem odbyła się konferencja naukowa w Akademii Leona Koźmińskiego. Wzięli w niej udział zarówno twórcy „Strategii dla Polski” i realizujący ją ministrowie kolejnych rządów, jak i młodsi stażem urzędnicy państwowi i uczeni, dla których jest ona ciągle inspiracją.

„Strategia dla Polski była zgodna z ludowo-lewicowym DNA rządów w latach 1993-1995” – wspominał ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski. Stanowiła rodzaj przeciwwagi
dla liberalnego nurtu, którego wyrazem były tzw. reformy Balcerowicza, masowa prywatyzacja, otwieranie polskiego rynku na import towarów praktycznie bez żadnych ograniczeń, o czym przypomniał m.in. były minister przemysłu i handlu Marek Pol
. Była też pierwszą próbą całościowego uporządkowania stosunków gospodarczych w kraju, z uwzględnieniem potrzeb społecznych.

„Strategia dla Polski przez kolejne rządy przybierała różne nazwy, miała kolejne odsłony, ale była realizowana” – zapewnił Jerzy Kwieciński, obecny minister inwestycji i rozwoju. Wspomniał też
o potrzebie porządkowania różnych dokumentów, które w tytule mówią o szczegółowych strategiach regionów czy resortów, a których naliczył ponad 400.

Plusem realizacji Strategii dla Polski przez ostatnie 25 lat są bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki, szybkie wyrównywanie poziomu życia w stosunku do najbogatszych społeczeństw Europy, realny i najwyższy w regionie wzrost PKB na mieszkańca, ominięcie najgroźniejszych zjawisk, w jakie uwikłane są inne państwa naszego regionu – oligarchizacji biznesu, masowej emigracji i powszechnej korupcji i w końcu optymalne wykorzystanie szansy, jaką dało wstąpienie Polski do UE i dostęp do funduszy strukturalnych.

Były też minusy, o których w eksperckim gronie rozmawiano wyjątkowo szczerze. Zdaniem
prof. Andrzeja K. Koźmińskiego, najpoważniejszym mankamentem dokumentów strategicznych jest brak zrozumienia dla nich wśród rządzących i rządzonych
, albowiem są to opracowania eksperckie, oparte
na wiedzy akademickiej i mające silne podparcie w faktach, a nie efektowne „cukierki”, które umacniają władzę
i są oczekiwane przez wyborców. Prof. Koźmiński dla zilustrowania tej tezy użył efektownej metafory Aurelii, która nie chce łykać zapisanych przez lekarza pigułek, bo chce jeść tylko cukierki i nie zważa na to,
że w dłuższej perspektywie cukierki mogą jej zaszkodzić.

Prof. Grzegorz W. Kołodko przy okazji tej konferencji wyraził nadzieję, że dla dobra Polski uda się zawsze wyłączyć ze sporów politycznych kilka naprawdę istotnych spraw, które powinny być strategicznym celem dla każdego rządu. Wymienił wśród nich udział Polski w Unii Europejskiej, w tym wejście do strefy euro, ale tylko po kursie korzystnym dla naszych eksporterów; zrównoważony rozwój, przez który rozumieć trzeba inkluzywność społeczną, ale też ekologię; system zabezpieczeń społecznych.

Minister Jerzy Kwieciński podziękował uczelni za to, że daje uczestnikom takich debat dobrą przestrzeń do dialogu na ważne tematy ponad wszelkim politycznymi podziałami.

Dziękujemy za te słowa, bo wyrażają ideę otwartej debaty akademickiej, którą staramy się realizować
na możliwie najwyższym poziomie.

Link do nagrania z konferencji znajduje się tutaj.

powrót / back